רש"י על תהלים קלט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קלט · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנתה לרעי מרחוק" - בנתה מרחוק למושכני אל רעותך וחבתך

"לרעי" - לקרבני אליך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארחי ורבעי זרית" - דרכי ורבצי ושכני סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך זרית לשון זר זהב סביב (שמות כה) וכן חברו מנחם ורבותינו דרשו על טיפת תשמיש שהולד נוצר מן הברור שבה ופירושו זרית לשון זורה התבואה לברור את הפסולת שבה

"הסכנתה" - למדת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחור וקדם צרתני" - פני ואחורי

"כפכה" - אכפך ורדוייך דישטרוי"ט בלע"ז

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פליאה דעת וגו'" - מכוסה ונעלם ממני מקום לברוח מפניך (מצאתי)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואציעה" - מצע ומשכב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשא כנפי שחר" - אם אשא לי כנפים כשחר הזה המבהיק לפי שעה מסוף העולם לסופו כן אמהר לעוף עד אשר אשכון באחרית ים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם שם" - אין לי מנוס כי כל חשך לא יחשיך ממך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמר אך חשך ישופני" - אם אמרתי אהיה נסתר במחשך והחשך יחשיך עלי ולא תראני ישופני לשון נשף

"ולילה אור בעדני" - והלילה יהי מאפיל לנגדי אור זה לשון אופל הוא כמו (איוב לו) יפיץ ענן אורו וכן כל ככבי אור (לקמן קמ"ח) וכן ויאר את הלילה (שמות י"ד)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כחשיכה כאורה" - שניהם שוין לך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כליותי" - החושבים כל מחשבותי

"תסוכני" - תסוככני

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשיתי בסתר" - בתשמיש

"בתחתיות ארץ" - במדור התחתון שבמעי אמי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גלמי ראו עיניך" - מאז בראת את העולם ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים גלמי זהרתי ותבנית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולם ראו עיניך

"ועל ספרך כולם יכתבו" - וכל יצורי עולם כמוני כמוהם גם כלם בטרם הבראם יחדיו גלוים לפניך

"ימים יצרו ולא אחד בהם" - כל מעשה האדם ותכליתיהם גלוים לפניך כאילו יוצרו כבר אע"פ שלא היה אחד מכולם ולא היה עדיין כאחד בעולם ואלו הם פלאי מפעלות אלהים ומשפט גבורתו שעתידות גלוים לפניו טרם תבאנה וכן הוא אומר בטרם אצרך בבטן וגו' (ירמיהו א)

"ועל ספרך כלם יכתבו" - ספר תולדות אדם שהראית לאדם הראשון

"כלם יכתבו" - כמו נכתבו

"ימים יוצרו ולא אחד בהם" - לסוף ימים רבים היו עתידין להבראות ולא היה עדיין אחד מהם נברא בהן לפי המסורת שכתוב ולא זהו פירושו ולפי המקרא שהוא נקרא ולו כך פירושו ימים יוצרו הראהו ימים העתידים להבראות ולחלקו בירר אחד את יום השבת ד"א זה יום הכפורים לסליחה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולי מה יקרו רעיך" - כנסת ישראל אומרת מה נכבדו בעיני הצדיקים שבכל דור ודור ומה עצמו ראשיהם חשבון ספירותיהם לשון כי תשא את ראש בני ישראל (שמות ל')

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספרם מחול" - אם באתי לספור את טוב מעשיהם מחול ירבון

"הקיצותי ועודי עמך" - הנני באתי עתה לקץ הדורות אשר קצבת מאז עד היום ועוד דור זה עמך וביראתך ולא נטיתי מאחריך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם תקטל וגו'" - הלואי ותקטול את עמלק הרשע

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימרוך למזמה" - מזכירים שמך על כל מחשבות רעתם ומכנים אלהותך לע"ז

"נשוא לשוא" - כמו נשאו לשוא

"עריך" - אויביך נשאו לשוא אויביך את שמך

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם דרך עוצב וגו'" - אם דרך מעצבה וקלקול בי