רש"י על תהלים קו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קו · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברצון עמך" - בהרצותך לעמך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימרו על ים" - היו מקטני אמנה אמרו כשם שאנו עולים מכאן מצד זה אף המצריים עולים מצד אחר ויבואו אחרינו עד שרמז הקב"ה לים והקיאם ליבשה אז וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים (שמות טו) לפיכך ויאמינו בה' אבל מתחלה לא האמינו (מצאתי)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוליכם בתהומות כמדבר" - ים סוף היה במדבר דכתיב סגר עליהם המדבר וגו' (שם י"ד) דרך שלשת ימים וגו' (במדבר י')

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא חכו לעצתו" - לא קוו לו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתאוו תאוה" - מי יאכילנו בשר (שם י"א)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח רזון בנפשם" - ואף ה' חרה בעם (שם י"א)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקנאו למשה" - במדבר הכעיסוהו כמו קנאוני בלא אל (מצאתי)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תפתח ארץ וגו'" - נראה שחלק כבוד לבני קרח מלהזכיר אביהם תלה הקלקלה בדתן ואבירם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותבער אש" - ותאכל את מקריבי הקטרת (במדבר טז)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אוכל עשב" - אין לך מתועב ומשוקץ מן השור בשעה שהוא אוכל עשב שהוא מוציא פרש רבה והוא מלוכלך בה ס"א רירו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימאסו בארץ חמדה" - בשלוח מרגלים והוציאו דבה על הארץ (שם יג)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישא ידו" - בשבועה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולהפיל זרעם בגוים" - מאותו שעה נגזר עליהם חורבן הבית שהרי ליל תשעה באב בכו ואמר הקב"ה הם בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי המרו" - משה ואהרן את רוחו בשמעו נא המורים

"ויבטא בשפתיו" - שבועה לכן לא תביאו את הקהל הזה וגו' (שם כ)

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא השמידו" - בימי יהושוע

"את העמים" - אשר אמר ה' להם (דברים כ') לא תחיה כל נשמה לא ישבו בארצך והם הניחום לשבת בקרבם למס עובד

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנם ביד גוים" - בימי השופטים בין שופט לשופט כגון עגלון וכושן רשעתים וסיסרא ופלשתים ומדין (מצאתי)

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פעמים רבות יצילם" - כמה פעמים מכעיסים והוא מאריך אפו ומצילם

"וימכו בעונם" - נעשו שפלים בעונם

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירא בצר" - מתוך תפלה

"בשמעו את רנתם" - מתוך זכות אבות

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויזכור להם בריתו" - מתוך תשובה

"וינחם כרב חסדיו" - מתוך הקץ בשמעו הושיענו וגו' אף משה כללם בפסוק אחד בצר לך ומצאוך וגו' (דברים ד')

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הושיענו" - גם עתה ה' אלהינו

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן העולם ועד העולם" - מן עלמא הדין ועד עלמא דאתי (סא"א)