רש"י על תהלים קה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלילותיו" - מעלליו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התהללו בשם קדשו" - התפארו במעוז שם קדשו שיש לכם פטרון כמוהו התהללו פורוונטי"ץ וו"ש בלע"ז

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר צוה לאלף דור" - התורה אשר צוה להודיעה בעולם לאחר אלף דור וראה שאין העולם מתקיים בלא תורה והעביר מהם תשע מאות ושבעים וארבעה דורות ויש לפתור כפשוטו זכר לישראל את בריתו אשר צוה והבטיח לשמור להם לאלף דור כענין שומר הברית והחסד לאהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאמר לך אתן את ארץ כנען וגו'" - הוא הברית אשר כרת להם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתהלכו מגוי אל גוי" - אברהם גר בארץ פלשתים ובמצרים ובארץ כנען וכן יצחק וכן יעקב כולם גלו מגרות לגרות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוכח עליהם מלכים" - וינגע ה' את פרעה (בראשית י"ב) כי עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך (שם כ)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תגעו במשיחי" - בגדולי כל משיחה ל' שררה וגדולה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקרא רעב" - כדי להגלותם למצרים (מצאתי)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלח לפניהם איש" - (שם מ"ה) וישלחני אלהים לפניכם ואיזה איש יוסף שנמכר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברזל באה נפשו" - א"ר הונא בר אידי שרתוע עשתה לו תחת זקנו שאם ירכין פניו השרתוע מכהו שרתוע פי' שפוד

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד עת בא דברו" - של הקב"ה לקיים גזירתו שיתגלגל הדבר וירדו ישראל למצרים

"אמרת ה' צרפתהו" - בחנתהו ליוסף שנתנסה וכבש את יצרו באשת אדניו ועליה נתייסר ונצרף ביסורין לתתו אל בית הסוהר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלח מלך ויתירהו" - שלח פרעה מלך מצרים שלוחיו ויתירהו שלח מושל עמים הוא פרעה ויפתחהו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאסור שריו בנפשו" - לשון חבה הוא זה כמו (שמואל א י"ח) ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד כשפתר החלום חבבוהו כלם אמר רבי אידי שרו כתיב זה היה פוטיפר

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפר" - הקב"ה את עמו הפרה והרבה אותם

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא מרו את דברו" - המכות שצוה עליהם באו במצותיו ולא שינו את דברו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שרץ ארצם צפרדעים" - אמר רבי יוחנן בכל מקום שהיו רובצים מים היו רובצים צפרדעים

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאל ויבא שליו" - שאל ישראל בשר ויבא לו הקב"ה שלוים

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלכו בציות נהר" - הלכו נהרות מן הבאר בארץ ציה

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי זכר" - הקב"ה את דבר קדשו אשר עם אברהם עבדו שהבטיחו (בראשית ט"ו) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישובו הנה