רש"י על תהלים עה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשחת" - את ישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הודינו לך אלהים" - על הטובה הודינו אף על הרעה וקרוב בפינו שמך תמיד "ספרו" - דורותינו נפלאותיך תמיד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אקח מועד" - כשיש לנו יום טוב אין אנו עסוקים בנבול פה וקלות ראש "אני מישרים אשפוט" - אנו נותנין אל לבנו להללך ולשבחך מעין המאורע ליום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נמוגים ארץ וכל יושביה וגו'" - ביום מתן תורה כשהיו נמוגים הארץ וכל יושביה מתנאי שהתנית עם מעשה בראשית אם לא יקבלו וכו' תחזרו לתוהו ובהו "תכנתי עמודיה" - כשאמרתי נעשה ונשמע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להוללים" - לרשעים המערבבים את ישראל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא ממוצא" - השמש וממערבו ולא מן המדברות שאתם מפרשים בשיירא להרבות ממון לא בכל אלה להרים קרן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אלהים שופט" - על כל הרעה שעשיתם "זה ישפיל וזה ירים" - הגבוהים ישפיל והנמוכים ירים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני אגיד לעולם" - מאז והלאה את נקמתו וגבורתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל קרני רשעים" - של עמלק

"אגדע" - כענין שנאמר (יחזקאל כה) ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ישראל יגדעו קרן עמלק וגו' ואז תרוממנה קרנות צדיקו של עולם ישראל שהם שבחו של הקב"ה