לדלג לתוכן

רש"י על תהלים נט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשחת" - כך קרא שם המזמור על שם שהיה קרוב למות ולהיות נשחת מבקש רחמים על הדבר "וישמרו את הבית" - כשאמרה להם מיכל חולה הוא (שמואל א י"ט) והבריחו בלילה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגורו עלי" - לנוס[1] בביתי לשמרני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלי עון" - לא חטאתי להם "ויכוננו" - מזומנים להרוג

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישובו לערב וגו' הנה יביעון בפיהם" - פתרון שני מקראות הללו נופל זה על זה ישובו לערב לא דים מה שעשו ביום אלא אף לערב ישובו על רעתם לשמור שלא אברח ואצא מן העיר ומה עשו ביום הנה כל היום יביעו בפיהם לרגל עלי אל שאול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרבות בשפתותיהם" - ואומרים בלבם מי שומע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה ה'" - אשר תלעג תשחק גם לרשעים הללו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוזו אליך אשמרה" - עזו ותקפו של אויבי החזק עלי אליך אשמורה ואצפה לעזרני הימנו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקדמני" - יקדים לי עזרתי קודם שתשלוט בי יד שונאי "יראני בשוררי" - מה שאני תאב לראות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תהרגם" - שאין זו נקמה הנכרת "פן ישכחו עמי" - כי כל המתים משתכחים אלא הניעמו מנכסיהם שיהיו עניים והיא נקמה שתזכר לאורך ימים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חטאת" - של פיהם הוא דבר שפתימו ונלכדים בגאונם העניים הנרדפים על ידיהם מפני האלה והכחש שהם מספרים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלה" - אותם בחמתך מלך השופט וידעו כי אתה מושל ביעקב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישובו לערב" - מחובר למקרא העליון חטאת פימו הם מדברים ביום ולערב הם שבים לארוב אותם שהלשינו עליהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המה יניעון לאכול" - כאשר עשו הכלבי' כל הלילה אם אינם שבעים שילינו מתוך שבעם וישנו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - כשאמלט מהם לבקר אשיר עזך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזי אליך" - אליך שאתה עוזי ומעוזי אליך אזמרה
  1. ^ נ"א: לנים