רש"י על תהלים לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · לה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ריבה ה' את יריבי" - עשה מריבה עם אותם שעושים מריבה עמי

"לחם" - לשון מלחמה וכן לוחמי הלחם עם הנלחמים עמו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והרק חנית" - הזדיין כמו אריק חרבי (שמות, טו) וירק את חניכיו (בראשית, יד)

"וסגר לקראת רדפי" - הגן ביני וביניהם כמחיצה

"לנפשי" - אימוימאימא"ש בלע"ז כמו כרו שוחה לנפשי (ירמיהו, יח)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חשך וחלקלקות" - שניהם יחד כדי שיחליקו רגליהם בחלקלקות והחשך אינו מניחם להשמר מן החלקלקות כד"א (שם כ"ג) לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ויפלו בה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חפרו לנפשי" - שוחה ליפול בה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שואה" - חשך ברואינ"ה בלע"ז

"ורשתו אשר טמן" - כן דרך לטמון הרשת ולכסותו בקש או בעפר כדי שלא ירגיש בה העובר עליה עד שנלכד בה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונפשי תגיל" - כשאראה במפלתם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל עצמותי" - יקלסוך על כך כי עתה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקומון" - עלי תמיד עדי חמס וגו'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותפלתי על חיקי תשוב" - כלומר ואם יאמרו לא עניתי נפשי אלא לרעתם שיכבד עליהם חליים תפלתי שהתפללתי עליהם תשוב עלי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כרע כאח לי התהלכתי" - כאילו היו לי אחי ורעי התהלכתי מיצר עליהם על צרתם

"כאבל" - אם כבן המתאבל על אמו או כאם המתאבלת על בנה

"קודר" - לשון שחרות

"שחותי" - לשון שפלות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובצלעי שמחו ונאספו" - וכשאני צולע ששבר בא עלי שמחו ונאספו

"נאספו עלי נכים" - אנשים פסחים כמו שאנו מתרגמינן נכה חגיירא ומנחם חברו כמו נכאי' (ישעיהו ט"ז) אימנויישי"ץ בלע"ז

"כרעו ולא דמו" - אילו היו קורעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ כשמלבינין פני

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחנפי לעגי מעוג וגו'" - בשביל חניפות של ליצנות אכילה ושתיה שמחניפין לשאול בשביל שיאכילם וישקם חורקים עלי שיניהם מעוג לשון אכילה כמו אם יש לי מעוג דאליהו (מלכים א י"ז) ומנחם פתר אותו לשון עוגה קטנה (שם) וכן אם יש לי מעוג

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה תראה" - כמה ארך אפים יש לפניך לראות כל אלה

"משואיהם" - מחשך שלהם

"מכפירים יחידתי" - מוסב על השיבה נפשי השיבה מכפירים יחידתי (יחידתי נשמתי סא"א)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אויבי שקר" - ששונאין אותי על דבר שקר שמעידין עלי מה שלא עלה במחשבתי מעולם אל ישמחו במפלתי

"שונאי" - ששונאים אותי אל יקרצו עלי עין וללעוג בעיניהם על מפלתי

"יקרצו" - צינאנ"ט בלע"ז

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על רגעי ארץ" - על דכאי ארץ וכן רוגע הים (ירמיהו ל"א) עורי רגע (איוב ז') וכן פירש דונש

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האח האח" - לשון שמחה מתהלל בתאות לבו מרוב שמחת' שרואים תאותם מתקיימת

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העירה והקיצה" - פמליא של מעל' לשפוט משפטי מאויבי