רש"י על תהלים לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנותו את טעמו" - כענין שנאמר (שמואל א כ"א) וישנה את טעמו בעיניהם ויתו על דלתות השער וגו' ששנה דברו וטעמו ועשה עצמו שוטה והוריד רירו על זקנו (סא"א) "לפני אבימלך" - כך כל מלכי פלשתים נקראים וכל מלכי מצרים פרעה ואע"פ ששמו אכיש קורין לו אבימלך ומדרש אגדה שהיה צדיק כאבימלך (שנכתב בתורה אצל שרה) שלא רצה להרגו ואנשיו אומרים לו (שם) הלא זה דוד מלך הארץ כדאיתא במדרש תהילים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בה' תתהלל נפשי" - מתפאר אני ומתהלל שיש לי פטרון כזה להושיע ולהגן

"תתהלל נפשי" - שפורוונטר"א בלע"ז

"ישמעו ענוים" - נפלאות שעשה לי מתוך מהללי יבינו אותם וישמחו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגורותי" - לשון פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טעמו וראו כי טוב ה'" - טעמו דברו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראו" - יהיו יראים לשון צווי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשו" - ל' דלות "כל טוב" - ניסו"ן ביי"ן בלע"ז כמו כל מלאכה (שמות י"ב)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקש שלום" - במקומך "ורדפהו" - במקום אחר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פני" - פנים של זעם לישאריא"ש בלע"ז כמו (ויקרא ב') ושמתי פני באיש ההוא כך חברו מנחם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צעקו" - הצדיקים וה' שמע

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רבות רעות צדיק" - הרבה רעות ופחדים באות עליו ומכלם נצול

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שומר" - הקב"ה כל עצמותיו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמותת רשע רע" - תמותת את הרשע הרעה שהוא עושה "תמותת" - תמית

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יאשמו" - לא יתחרטו לאמר אשמנו שחסינו בך ריפונטירונ"ט בלע"ז