רש"י על תהלים כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · כט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבו לה'" - הכינו לה' והכינו לו אתם בני אילי הארץ מכאן שאומרים אבות ומנחם חבר הבו לשון נתינה אלים שרים (סא"א)

"הבו לה' כבוד ועוז" - מכאן שאומרים גבורות

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כבוד שמו" - זו קדושת השם ויש במזמור זה שמנה עשרה אזכרות וכנגדן תקנו י"ח ברכות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול ה' על המים" - על ים סוף ירעם משמים ה' וגו' (לעיל י"ח)

"הרעים" - טורמינטאו"ש בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול ה' בכח" - בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל שנאמר והאלהים יעננו בקול (שמות י"ט) בקולו של משה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול ה' שובר ארזים" - האומות כענין שנאמר (שמואל א ז') וירעם ה' בקול גדול על פלשתים וגו' כי מקול ה' יחת אשור (ישעיהו ל') ובשעת מתן תורה כי מי כל בשר וגומר ויחי (דברים ד') אתה שמעת וחיית ואומות העולם שומעים ומתים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירקידם כמו עגל" - את הארזים ואת ההרים שבאו לשמוע מתן תורה

"לבנון ושריון" - שמות ההרים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חוצב להבות אש" - טיילנ"ט בלע"ז ורבותינו פירשו שהיה הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחיל מדבר" - לשון חיל כיולדה (ירמיהו ו')

"יחיל ה' מדבר קדש" - הוא מדבר סיני כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת ה' שמות נקראו לו מדבר סיני מדבר צין מדבר קדש מדבר קדמות מדבר פארן מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול ה' יחולל אילות" - יפחיד ויחיל לעתיד את הרשעים שה' עומדות עכשיו בחוזק כאילות כענין שנאמר (לעיל יח) משוה רגלי כאילות א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים ל"א יחולל קריא"ה בלע"ז כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח') (סא"א)

"ויחשוף יערות" - כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם המשולים כעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו

"ובהיכלו" - שיבנה כולו אומר כבוד הכל יקלסוהו שם ויאמרו ה' למבול ישב בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם והאלילים כליל יחלוף אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול הממון ששמעתם הקב"ה נותן תורה לעמו