רש"י על שמות מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמות · מ

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסכת על הארן" - לשון הגנה שהרי מחיצה היתה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וערכת את ערכו" - שתי מערכות של לחם הפנים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפרש את האהל" - הן יריעות העזים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את העדות" - הלוחות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ירך המשכן צפונה" - (יומא לג) בחצי הצפוני של רוחב הבית

"ירך" - כתרגומו צדא כירך הזה שהוא בצדו של אדם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקטר עליו קטרת" - שחרית וערבית כמ"ש (שמות ל) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו'

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעל עליו וגו'" - אף ביום השמיני למלואים שהוא יום הקמת המשכן שמש משה והקריב קרבנות צבור חוץ מאותן שנצטוה אהרן בו ביום שנאמר (ויקרא ט) קרב אל המזבח וגו'

"את העלה" - עולת התמיד

"ואת המנחה" - מנחת נסכים של תמיד כמו שנאמר (שמות כט) ועשרן סלת בלול בשמן וגו'

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" - יום שמיני למלואים הושוו כולם לכהונה ותרגומו ויקדשון מניה בו ביום קדש משה עמהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובקרבתם" - כמו ובקרבם כשיקרבו

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד" - (ת"כ פ' ויקרא) וכתוב אחד אומר (במדבר ז) ובבא משה אל אהל מועד בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם כי שכן עליו הענן אמור מעתה כל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" - בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע וכן (בראשית יג) וילך למסעיו וכן (במדבר לג) אלה מסעי לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו לכך נקראו כולן מסעות חסלת פרשת פקודי