רש"י על שופטים יא כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רש"י על שופטים • פרק יא
ד • יא • טז • יז • יח • כב • כו • כט • לג • לה • לז • לח • לט • מ • 


"על ידי ארנון" - אצל ארנון שהיו ממואב וידעו שלא היה להם לעבור עליהם שהרי מסיחון כבשום (במדבר כא כד) שלקחם ממלך מואב (שם שם כו)

"שלש מאות שנה" - משכבשו את הארץ בימי יהושוע עד יפתח מכאן יש ללמוד שנות השופטים הנזכרים עד הנה אם שני השעבוד של כל אומה נמנים בתוך ימי השופט אם לאו שנינו בסדר עולם (פרק יב) יהושוע פרנס את ישראל עשרים ושמונה שנה ואין לי מקרא ממי ללמוד עתניאל (לעיל ג יא) ארבעים שנה ושני שעבוד של כושן רשעתים (שם שם ח) בכללם אחריו אהוד (שם שם ל) שמונים שנה שמונה עשרה שנים שעבוד של עגלון (שם שם יד) בתוכם הרי מאה ארבעים ושמונה שנה דבורה (שם ה לא) ארבעים שנה ושני שעבוד יבין (שם ד ג) בתוכם הרי מאה שמונים ושמונה אחריו שבע שנים של שעבוד מדין (שם ו א) וארבעים של גדעון (שם ח כח) ושלש של אבימלך (שם ט כב) הרי מאתים שלשים ושמונה שנים אחריו עשרים ושלש של תולע (שם י ב) ועשרים ושתים של יאיר (שם י ג) אלא שעלתה שנה אחת לשניהם ושמונה עשרה של בני עמון (שם שם ח) עד שלא בא יפתח הרי שלש מאות