רש"י על ישעיהו טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ישעיהו · טו · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משא מואב" - נתנבא ישעיהו שיבוא סנחריב על מואב ויגלם כמו שנאמר (לקמן טז) בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב "כי בליל שודד ער מואב נדמה" - נדמה מואב כאילו ישן דומה ואין יכול להלחם ובליל אחר אשר שודד בו קיר מואב נדמה ת"י ואינון דמיכין ער וקיר שתי מדינות מואב הם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלה הבית ודיבון" - עלה מואב הבית ואנשי דיבון על הבמות "לבכי" - אלו בוכים בבית ואלו בוכים בראשי במותיהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירד בבכי" - גונח ונוהם בבכי כמו (שופטים יא) וירדתי על ההרים וכן (איכה ג) זכר עניי ומרודי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן חלוצי מואב יריעו" - על אשר מזוייני מואב יריעו לקראת המלחמה ונפשו של מואב ירעה לו מתרועעת כאבל על עצמו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבי למואב יזעק" - נביאי ישראל אינם כנביאי אומות העולם בלעם היה מבקש לעקור את ישראל על לא דבר ונביאי ישראל מתאוננים על פורענות הבאה על האומות

"בריחיה עד צוער" - על כל חזקה של מואב יזעק לבי עד צוער שהיא עגלה שלישיה עיקר חוזק שלהם כעגלה שהיא שלישית לבטן ל"א שלישיה גברתנית ויונתן תירגם בריחיה כמו בורחיה הבורחים יברחו מהם להמלט עד צוער כמו שעשה לוט אביהם שברח לצוער

"מעלה הלוחית" - מקום מעלות הר ששמו מעלה הלוחית וכן מורד חורנים (ירמיהו מח) יבכו הבורחים דרך שם וכל המקומות האלה ממואב הם

"יעערו" - יצעקו ולשון ארמי הוא שת"י לא ידרוך הדורך הידד לא יעוערון בקלהון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי נמרים" - נהר של אותו מקום

"משמות יהיו" - מדם חלל המתערב ונופל בהם

"כי יבש חציר וגו'" - כלומר גבוריהם ומלכיהם ושליטיהם ולפי ששבחה של ארץ מואב הוא מרעה הטוב שבה כמו ששנינו אלים ממואב לפיכך משל את פורענותה בחורבן מרעה שלה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן יתרה עשה" - על אשר יתרה עשה תבא עליו הפורענות הזה שהיו כפויי טובה שהרי בכמה מקומות עמד אברהם ללוט בצאתו מחרן ובלכתו למצרים ובזכותו שולח מתוך ההפכה ונלחם עליו עם אמרפל וחביריו והיה להם לגמול טובה לזרעו והם היו מונים אותם כשהגלה סנחריב לראובני ולגדי והיו ישראל בוכים ומתאוננים והיו אומרים להם על מה אתם מתאוננים והלא לבית אביכם אתם הולכים אברהם אביכם לא מעבר הנהר בא וזהו שנאמר (צפניה ב') שמעתי חרפת מואב וגדופי בני עמון ועוד שסייעו את סנחריב שלש שנים שצר על שומרון הוא שנאמר (לקמן טז) בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כל כבוד מואב

"ופקדתם" - ת"י ותחומיהון דעל ימא מערבא יתנסיב והוא ל' מינוי כמו (מדבר ד) ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן כלומר ארצם שפקדתם עליה תלקח מהם

"על נחל הערבים ישאום" - יקחו האויבים אותם את הגבולין ועוד יש לפרש ופקדתם שאביא עליהם זה תהיה על נחל הערבים ישאום האויבים יגלו אותם אל ארץ בבל שהוא נחל ערבים שנאמר (תהלים קלז) על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אגלים ובאר אלים" - מקומות הם בגבול מואב

"יללתה" - של מואב

"באר אלים" - כמו ולבאר אלים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי דימון" - שם הנהר

"מלאו דם" - כשם הנהר

"כי אשית על דימון נוספות" - דם שמו ודם חללים אוסיף למלאותו וי"ת נוספות כנישת משיריין מחנות הנאספות יחד והוא ל' ספו שנה על שנה (לקמן כט) ספות הרוה (דברי' כט)

"לפליטת מואב אריה" - פליטה שישאיר סנחריב יבא נבוכדנצר בעתו וישחיתה והוא נקרא אריה כענין שנאמר (ירמיהו ד) עלה אריה מסובכו

"ולשארית" - ישראל

"אדמה" - אדמתכם