רש"י על ירמיהו יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · יח · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על האבנים" - על סדנא (פרומא"ש בלע"ז)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הוא עושה בחומר" - אשר הוא עושה מן החומר נשחת ביד היוצר בעודו לח ומקרא מסורס הוא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרעתו אשר דברתי עליו" - מעבירות שבידו אשר בשבילו דברתי עליו לנתוש ולנתוץ (אשרפורק"י בלע"ז)

"ונחמתי" - וחשבתי מחשבה אחרת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמרו נואש" - וידעתי שהם יאמרו לך על דבריך שאין חוששין להם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שערורית" - דבר גנאי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היעזוב מצור שדי שלג לבנון" - היעזוב אדם הצריך לשתות מים הנוזלים מצור שבשדות הבאים משלג הלבנון שהוא נקי

"אם ינתשו מים זרים" - או אם יעזבו מים חיים נובעים שהם זרים עד הנה מכל אדם והם קרים זרים הם נובעים וזה יוכיח אני קרתי ושתיתי מים זרים (ישעיהו לז) ומנחם חברו זרים עם לא זורו ולא חובשו (שם א) ל' מימי תרופה ונתן טעם לדבריו ואמר כי אם בקש לדבר בלשון זרם היה מכפיל את המ"ם והיה מוסיף יו"ד מ"ם והיה אומר זרומים לרבות המים ולהיותם זרמים

"שדי" - כמו שדה

"קרים" - (פריוודא"ש בלע"ז)

"נוזלים" - (קורנ"י בלע"ז) ועוד יש לפתרו אם ינתשו להיות מים זרים נמאסים המים שהם קרים נוזלים

"(זרים" - ללשון ראשון הוא לשון זרם ללשון שני הוא ל' זרות כלומר מים מאוסים)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי" - כן עשו עמי אשר שכחוני ולשוא יקטרו

"שבילי עולם" - שבילים המתוקנים אמרו שהם מכשול כדי ללכת

"דרך לא סלולה" - לא כבושה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שריקות" - העובר על חרבות שראה כבר בבניינים טובים רגיל לשרוק

"ישום" - יתמה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עורף ולא פנים" - כשיברחו מפני האויב

"אראם" - ולא אושיעם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו לכו וגו'" - ירמיהו היה קובל על אנשי ענתות ואומר שאומרים כן

"תורה מכהן" - שעל הכהנים להורות תורה שנאמר יורו משפטיך ליעקב (דברים לג)

"ודבר מנביא" - דברי נבואה

"ונכהו בלשון" - ונסהדיניה סהדון דשקר

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגירם" - (הורידם ע"י חרב) לשון עיני נגרה (איכה ג) כמים המוגרים (מיכה א)

"על ידי חרב" - ע"י גייסות

"ואנשיהם" - של האלמנות יהיו הרוגי מלאך המות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כרו שוחה" - שחשדוהו מאשת איש שנאמר (משלי כג) כי שוחה עמוקה זונה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תמחי" - אל תהי מחויה ולפי שהוא ל' נקבה נתן בו יו"ד ואף היא יתירה כיו"ד של ותזני בם (יחזקאל טו)