רש"י על יחזקאל כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על יחזקאל · כב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי" - דבר ה' אלי לאמר

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התשפוט את עיר הדמים" - ירושלים

"והודעתה" - מפיק ה"א והודעתה אותה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיר שופכת דם בתוכה לבוא עתה" - הרי זה מקרא מסורס וזהו פיר' עיר שופכת דם בתוכה אמר ה' אלהים לבוא עתה

"ועשתה גילולים" - כמו ואשר עשתה גלולים וגו'

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד שנותיך" - גזירת ונושנתם (דברים ד) בגי' שאמר משה

"וקלסה" - דבה שהכל נדברים ביד פרלרי"ץ בלע"ז

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתקלסו בך" - ומה היא הקלסות

"טמאת השם" - זו היא שטמאת את שמה שהיו נקראים עם קדוש בנים ליוצרם וגרמו עצמם להקראו' עם טמא שפתים (ישעיהו ו)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש לזרועו" - כל דאלים גבר

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אב ואם הקלו בך" - כל התועבות שבפ' קדושים תהיו שהוזהרו עליהם נמנו כאן

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדשי בזית" - ולא כמו שאמרתי לרצונכם תזבחו (ויקרא י"ט)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל ההרים אכלו בך" - ובטוריא פלחו ביך לטעותא

"זמה עשו" - עצות של רשעה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותבצעי רעיך בעושק" - העשרת את אוהביך בעושק שעשקת מן העניים לשון אחר ותבצעי לשון גזל כמו ובוצע ברך נאץ ה' (תהלים ו') וכה פתרונו ותגזלי לרעיך בעושק

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכיתי כפי" - צעקתי ווי וקינה

"אל בצעיך" - כאן למדנו שהגזל קשה מן הכל שעליו נתחתם גזר דין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אני עושה אותך" - פועל לך כפעלך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתימותי" - וכליתי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונחלת בך" - תתחלתלי בעצמך על מה שעשית

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לסיג" - תערובת פסולת המעורב בכסף וזהב וצריך להתיכו באש לצורפו

"כור" - שצורפין בו זהב

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קבוצת כסף" - כאשר יקבוץ הצורף את כל הסיגים אל תוך כור

"לפחת" - לנפח

"להנתיך" - ויצקת מתרגם ותתיך

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא גושמה ביום זעם" - לא נתן גשם הראוי לה לטהר ביום זעם ופירוש הדבר כתרגומו לא איתעבידו בה עובדין טבין דיגנון עלה ביום לווט

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קשר נביאיה" - נקשרים יחד בעצה רעה

"נפש אכלו" - שהיו נוטלין שוחד ומחזיקין ידי מרעים להרוג ולשלול ולבוז ונבאין להם שלום

"חוסן" - ממון

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמסו תורתי" - עליהם היה להוכיח ולהורות ולהודיע חק ומשפט ולא עשו הרי זה חמס שחמסוה מן הצריכין ללמוד

"ואחל" - ונתחללתי

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען בצוע בצע" - לחטוף ממון

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טחו להם תפל" - דומין לטחי בנין בטיט שאינו מעובד כל צרכו שאין בו תבן והוא נפשר מאליו בבא עליו גשמים ולשון תפל כל דבר המחוסר תקון