רש"י על יחזקאל יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה לכם אתם מושלים את המשל" - אשנפלאנ"ץ בלע"ז

"אבות יאכלו בוסר" - פרי עד שלא נתבשל ביירגו"ץ בלע"ז

"ושני הבנים תקהינה" - אגאצירונ"ט בלע"ז כך דרכו של הקב"ה האבות חוטאים והבנים לוקים שהרי כמה שנים חטאו מלכי ישראל קודם שגלו ואף אנו לא נדאג ללקות בעונינו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משול" - כמו למשול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל הנפשות לי הנה" - ולמה ילקה הבן שלא חטא לי הלא שלי הוא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ההרים לא אכל" - בטוריא לא פלח לטעוותא לאכול זבחי מתים "אל גלולי" - שאר עבודת כוכבים כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ושבדן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יונה" - לשון אונאה כלומר שום איש לא הונה "חבולתו חוב ישיב" - אם חבל שלמת רעהו בחובו ישיב אותו לו כבוא השמש

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשה אח מאחד מאלה" - ת"י ויעבד לאחוהי מחדא מאילן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא את כל אלה" - את כל הטובות האלה שעשה אביו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תועבה עשה" - משכב זכור

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויראה ולא יעשה כהן" - ראה בלבו שאין טוב לעשות כן איאפרצוי"ט בלע"ז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעני השיב ידו" - מעשות לו רעה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל צדקותיו לא תזכרנה" - פירשו רבותינו במתחרט עליהם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יתכן" - כמו לא יתקן אפייאט"ש בלע"ז

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו והשיבו" - שובו אתם והשיבו את אחרים רטורני"ר בלע"ז