רש"י על יחזקאל ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על יחזקאל · ג · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואוכלה ותהי בפי וגו'" - וקבילתה' והוו פתגמה' בפומי כדבש חלי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עמקי שפה" - שיהא להם לשון עמוק שאינך מכיר בו

"אל בית ישראל" - כי אל בית ישראל אני שולחך אשר לשונם כלשונך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם לא אליהם שלחתיך וגו'" - ל' שבועה היא אם אליהם שלחתיך חי אני אם לא המה ישמעו אליך ומקרא מסורס הוא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כשמיר" - מין תולעת הוא שמראין אותו על האבן והיא נבקעת כנגדו (הג"ה ל"א שמיר ל' סלע חזק ובתרגום ירושלמי הוא תרגום של צור וכן תרגום מצור החלמיש (דברים ח) שמיר טנרא ויש משמע שמיר הברזל החזק כי כמו שנקרא הצור החזק שמיר כמו כן נקרא הברזל שמיר בשביל חזקו סא"א)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כה אמר אדני אלהים" - הנבואה הזאת לאומרה אליכם

"אם ישמעו ויחדלו" - או ישמעו או יחדלו אתה אמור אותה אליהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותשאני רוח" - לאחר שגמר דבריו צוה אל הרוח לשאתו אל המקום אשר בני הגולה שם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משיקות" - נשיקה מקישות זו אל זו ושיר נשמע בהקשתן כמו שאומר למעלה ואשמע את קול כנפיהם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואלך מר" - שהיה קשה בעיני לקנתר את בני עמי

"ויד ה' עלי חזקה" - אכפו וכחו להוליכני על כרחי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תל אביב" - לתל אביב שם מקום

"משמים" - משתומם אדם משותק מלדבר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צופה נתתיך" - למה אתה שותק הלא כצופה שמעמידים על המגדלים לראות אם יבאו גייסות לעיר יתקע בשופר להזהיר את העם שיתכנסו ויתחזקו כן נתתיך להזהירם להשמר מן הפורענות שלא אביאנו עליהם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ונתתי מכשול לפניו" - כשהוא עושה דבריו בהצנע ומרא' עצמו כצדיק אני נותן עבירה מפורסמת לפניו כדי לגלות מעשיו וכשאבי' רעה עליו לא יהרהרו אחרי

"ולא תזכרנה צדקותיו" - פירשו רבותינו בתוהא על הראשונות שמתחרט על הצדקו' הראשונות שעשה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והנה שם כבוד ה' עומד" - הקדים על ידו לילך שם מדת ענוה יתירה מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן התלמיד ממתין לרב וכאן הרב ממתין לתלמי'

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הסגר בתוך ביתך" - להראותם שאינם ראויין לתוכח'

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הנה נתנו עליך עבותים" - הוי אסור בביתך כאילו נאסרת בעבותים וכן ת"י הא גזירת פתגמי עליך כאסור גדילן וגו'

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ובדברי אותך" - כשאחפוץ לדבר אתך אשלחך אליהם

"ואמרת אליהם כה אמר ה' אלהים" - את כל דברי שליחותי

"השומע ישמע" - אין זה מן השליחו' אלא הרוח הקודש אמר לנבי' אתה אמור אליה' שליחותי והם השומע ישמע והחדל יחדל כי ידעתי כי לא כולם ישמעו כי בית מרי המה

<< · רש"י על יחזקאל · ג · >>