רש"י על ויקרא ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ויקרא · ח · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קח את אהרן" - פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן שאין מוקדם ומאוחר בתורה

"קח את אהרן" - קחנו בדברים ומשכהו

"ואת פר החטאת וגו'" - אלו האמורים בענין צוואת המלואים בואתה תצוה שמות כז ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת מעשה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקהל אל פתח אהל מועד" - זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זה הדבר" - דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה לעשות ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה כל הענין הזה דפרשת המלואים פירשתי בואתה תצוה שם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את האורים" - כתב של שם המפורש

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישם על המצנפת" - פתילי תכלת הקבועים בציץ נתן על המצנפת נמצא הציץ תלוי במצנפת

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויז ממנו על המזבח" - לא ידעתי היכן נצטווה בהזאות הללו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצק וימשח" - בתחלה יוצק על ראשו ואח"כ נותן בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחבש" - ל' קשירה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחטא את המזבח" - חטאו וטהרו מזרות להכנס לקדושה

"ויקדשהו" - בעבודה זו

"לכפר עליו" - מעתה כל הכפרות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת יתרת הכבד" - לבד הכבד שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איל המלאים" - איל השלמים; ש'מלואים' לשון שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחלת לחם שמן" - היא רבוכה שהיה מרבה בה שמן כנגד החלות והרקיקין כך מפורש במנחות

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקטר המזבחה" - משה שמש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן

"על העולה" - אחר העולה ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צוה ה' לעשות" - כל שבעת הימים ורז"ל דרשו לעשות זה מעשה פרה לכפר זה מעשה יום הכפורים וללמד שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכפורים שבעת ימים וכן הכהן השורף את הפרה

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תמותו" - הא אם לא תעשו כן הרי אתם חייבים מיתה

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש אהרן ובניו" - להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל.

חסלת פרשת צו