רש"י על דברי הימים ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים ב · ט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנסות את שלמה" - אם אמת מה ששמעה מחכמתו ובאה לנסותו "בחידות" - כמו (שופטים יד) אחודה נא לכם חידה דשמשון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא נעלם דבר" - כיון שראתה שהגיד לה הכל לא נעלם דבר ממה ששאלה אשר הגיד לה אז הודתה על השמועה כי אמת שמעה ובתרגום מגלת אסתר שם כתובים קצת מן החידות אשר שאלתו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומאכל שלחנו" - ברבורים ומיני מעדנים העולים על שלחנו לרוב

"ומושב עבדיו" - שכל אחד ואחד היה מכיר את מקומו כשהיו יושבים על השולחן ורואי פני המלך תדיר לא היה אחד רשאי לישב במקום חבירו כל ימי חייו

"ומעמד משרתיו" - כל אחד ואחד היה מחזיק במעמד שלו ובשירות שלו ולא היה משנה למחר

"ומלבושיהם" - לא כמלבושיהם שהם לבושים היום לובשים למחר

"ומשקיו" - רוב משקיו

"ועליתו" - מסלות עליותיו אשר יעלה עליהם מביתו לבית ה'

"ולא היה עוד בה רוח" - שהיתה סבורה שאין חכמה בכל המלכיות כי אם בארצה וכמו חכמיה כי ארצה במזרח ולפיכך הם חכמים ביותר לפי שמסתכלין במזלות כדאיתא בפרק קמא דראש השנה לדידן מכסי סיהרא י"ח שעות דארץ ישראל במערב בבל וזהו שכתוב ותרב חכמת שלמה מכל חכמת בני קדם שהם היו במזרח כדכתיב ויהי בנסעם מקדם (בראשית י"א) ומכל חכמת מצרים שהיו מכשפים חרטומים ואשפים וחכם היה בטיי"ר כך כתיב בפסיקתא טייר הוא ל' ערבי ובויקרא רבה בפרק בן המצרי כי עוף השמים יוליך את הקול (קוהלת י') זה עורב וחכמת טויארי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חצי מרבית" - רבוי חכמות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצי אלגומים" - מפרש בפסיקתא כתוב אחד אומר אלמוגים וכתוב אחד אומר אלגומים אלא אלגומים שמם ונקרא אלמוגים לפי שהיה מתמוגג ונכפף מתוך רכיכתו כמו כוסות שהוא נכפף מתוך חשיבתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מסלות" - מדרגות (ובמלכים א' י') כתיב מסעד כדרך שעושין לעולין בדרך מעלות ומדרגות וי"א מסעד ומסילה אחד הם "וכנרות ונבלים לשרים" - י"א לבני לוי המשוררים בכלי שיר ור' אליעזר זצ"ל פי' לשרים המשוררים לטייל לפני המלך דוגמא (שם ד') ויהי שירו חמשה ואלף הם שירות של חול שעשה לשורר לפניו לטייל והוא שכתוב (לקמן ל"ה) ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלבד אשר הביאה" - משום כבוד מלכי יהודה כתיב כאן דמשמע שהיא נתנה לו יותר ממה שנתן לה ובמלכים (שם י) כתיב מלבד אשר נתן לה כיד המלך דברים המצויין בא"י ואינם מצויין במקומה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבד מאנשי התרים" - שהיו דואגים לעבור ממדינה למדינה וממלכות למלכות בלא תייר והיו נותנים לו שכר תייר "והסוחרים מביאים" - שהיו מביאים לו ע"י עלילה כדי לראות חכמתו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאתים צנה" - צנה מקפת את האדם משלש רוחותיו הוא שכתוב (תהלים ה) כצנה רצון תעטרנו

"זהב שחוט" - זהב רך ונוח להרקע מרוב חשיבותו שנטוה כחוט

"שש מאות זהב" - שש מאות זהובים והוא שש מנים שהזהב הוא הדינר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יער הלבנון" - בית גדול בנה שלמה בירושלים כדמוכח לקמן וכל אותם מגינים לקח שישק ומריבוי עצי הלבנון הגדולים עשאן כדכתיב במלכים (א' ז') ויבן את בית יער הלבנון על ארבע טורי ארזים ושם נתן אותם מגינים והוא שכתוב ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער (ישעיהו כ"ב)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסא שן" - שן של פיל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושש מעלות לכסא" - מדרגות לעלות בו "וידות מזה ומזה על מקום השבת" - כמין מקלות מפאה לפאה מימין ומשמאל ולסמוך זרועותיו עליהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושנים אריות עומדים אצל הידות" - של זהב וכל צורת הכסא וצורת החיות שבכסא מפורש בתרגום של מגילת אסתר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שנהבים" - שן פיל ופיל עצמו

"וקופים" - (בל"א מע"ר קאטצע"ן)

"ותוכיים" - טווסין

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגדל המלך שלמה וגו'" - לקיים מה שאמר לו וגם אשר לא שאלת אתן לך גם כבוד (מלכים א' ג')

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל מלכי הארץ וגו'" - לקיים מה שאמר לו הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא יהיה (שם)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והם מביאים איש מנחתו" - על ידי עלילה שבאים לשמוע חכמתו כי אין כבוד לבוא לפני המלך ריקם דוגמת ולא יראה את פני ה' ריקם (דברים ט"ז) "נשק" - כלי זיין

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים" - מקצתם ועבר על לא ירבה לו סוסים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על דברי נתן הנביא" - וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה' (שמואל ב' י"ב) "ועל נבואת אחיה השילוני" - (מלכים א' י"א) שקרע ממנו המלכות ונתנה לירבעם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כל ישראל מ' שנה" - מה שאין כן בדוד שבחברון מלך ז' שנים ובירושלים שלשים ושלש