רש"י על דברי הימים א ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים א · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שני דנייאל לאביגיל" - (ובשמואל ב' ג') כתוב והשני כלאב לאביגיל ובמדרש ויכלו מפרש לפי שדוד נשא אביגיל אחר מיתת נבל והיו חושדין אותו הבן שהוא של נבל לכך קראו דוד שמות שנים כלאב ודנייאל דנייאל דני אל כלאב שהיה דומה כולו לאב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הששי יתרעם לעגלה אשתו" - מדרש וכי היא בלבד אשתו אלא שפעת כעגלה וילדתו ושהיתה חביבה עליו כעגלה כמו (שופטים י"ד) לולא חרשתם בעגלתי ומפני חביבותה של מיכל קורא אותה אשתו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלידע ואליפלט" - (בשמואל ב' ה') אינו מונה אליפלט אלא פעם אחת ואינו מונה כי אם ז' וכאן מונה ט' וזהו טעמא אליפלט בנו מת ונולד לו בן אחר לאחר כן ונקרא שמו כמו כן אליפלט שהיה הוא שמנה לשם וגם אלישמע מונה כאן ב' פעמים כמו כן נוכל לומר שמת ונולד לו אחר וגם א' מאלו מת ונשארו שבעה וזה שאינו מונה לשם כי אם שבעה והט' שמונה משום כבודו של דוד שהיו לו בנים הרבה שהרי כל הספר נכתב מפני כבודו של דוד וזרעו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחזיהו בנו יואש" - משלמה עד יואש ח' דורות ולפי שראה דוד שהיה זרעו כלה בימי יואש ע"י עתליהו כדכתיב בספר זה (ב' כ"ב) ותקם ותדבר על לשון דבר ע"י סם המות עמד בתפלה ואמר זה המזמור למנצח על השמינית שמונה נימין (ס"א במנין) על דור שמיני הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו' (שם) ונמלט יואש ומן יואש עד יאשיהו ח' דורות שראה דוד שיאשיהו ובניו כולם הולכין לאבדון זה נהרג וזה נקרו עיניו והתפלל עוד על השמינית על דור שמיני ה' אל באפך תוכיחני (שם ו') ובשביל תפילתו נשתיירו בני יהויקים ובכל ספר תהילים אין יותר על השמינית אלא אלו שנים ומיכניה (ס"א ומיהויקים) עד ענני שבעה שהוא מלך המשיח דכתיב (בדנייאל ז') וארו עם ענני שמיא ל"ח בנים בין בנים ובין דורות לבנים הקב"ה עשה כן בשביל שאמר להקב"ה ל"ח תשבחות בספר עזרא (דברי הימים א' כ"ט) מן ברוך ה' אלהי ישראל וגו' עד ולחזק ל"ח תיבות

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחסדיה יושב חסד חמש" - חמש היו לבד משלומית אחותם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפל ששה" - אינם אלא ה' ויש בו טעם כמו שכתוב למטה (כ"ה) במשמרות הלוים לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה ואינם כי אם ה'