רש"י על דברים כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · כז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמור את כל המצוה" - לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז (אים צו היטען צו בעאבאכטען)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקמות לך" - בירדן ואחר כך תוציאו משם אחרות ותבנו מהן מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היו שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באר היטב" - בשבעים לשון

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסכת" - כתרגומו

"היום הזה נהיית לעם" - בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לברך את העם" - כדאיתא במסכת סוטה ששה שבטים עלו לראש הר גרזים וששה לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון למטה באמצע הפכו לוים פניהם כלפי הר גרזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו' ואלו ואלו עונין אמן חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ואומרים ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' וכן כולם עד ארור אשר לא יקים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקלה אביו" - מזלזל לשון ונקלה אחיך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מסיג גבול" - מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג אחור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משגה עור" - הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכה רעהו בסתר" - על לשון הרע הוא אומר ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן י"א ארורים יש כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא כתב ארור לפי שלא היה בלבו לברכו לפני מותו כשברך שאר השבטים לכך לא רצה לקללו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר לא יקים" - כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועה