רש"י על איכה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איכה · ה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מימינו בכסף שתינו" - שהיו יראים לשאוב מים מן הנהר מפני האויבים והיינו קונים מהם בכסף

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על צוארנו נרדפנו" - בעול עבודה קשה

"יגענו" - לאסוף ממון ונכסים

"ולא הונח לנו" - יגיענו בידינו כי האויבים גובים וחוטפים הכל במסים וגולגליות וארנוניות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצרים נתנו יד" - דרך אדם הנופל ורוצה לעמוד מושיט יד למי שאצלו לעזור לו ואף כאן למצרים הושטנו יד שיעזרונו

"ולאשור" - שישבעונו בלחמם

"נתנו" - כמו נתננו דגשות הנו"ן משמשת במקום נו"ן שנייה וכן (דברי הימים א כט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך וכן (בראשית לד) ונתנו את בנותינו לכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנפשנו נביא לחמנו" - בסכנת נפשנו היינו מסוכנים כשהיינו מביאי' מזנותינו מן השדה מפני חרב המדבר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נכמרו" - נתחממו וכן (שם מג) כי נכמרו רחמיו ובלשון גמרא יש הרבה על הכומר של ענבים מכמר בישרא

"זלעפת רעב" - כמו (תהלים יא) ורוח זלעפות לשון שריפה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טחון נשאו" - כשהיו האויבים מוליכין אותם בקולרין היו נותנים על כתפיהם ריחיים ומשאות כדי לייגעם וכן בעץ כשלו כשל כחם ולשון כשלון נופל בתשות כח כמו שנאמר בעזרא (נחמיה ב) ויאמר יהודה כשל כח הסבל וכן (לעיל א) הכשיל כחי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על זה היה דוה לבנו וגו'" - על המפורש במקרא של אחריו על ששמם הר ציון ושועלים הלכו בו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתה ה'" - ידענו כי לעולם תשב והואיל וכן הוא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה לנצח תשכחנו" - הלא נשבעת לנו בך כשם שאתה קיים כך שבועתך קיימת

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אם מאוס מאסתנו" - בשביל שחטאנו לא היה לך להרבות קצף עד מאד כאשר קצפת

"השיבנו ה'" (כא) - מפני שמסיים בדברי תוכחה הוצרך לכפול מקרא שלפניו פעם אחרת וכן ישעיהו ותרי עשר וקוהלת