רש"י על איוב כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · כ · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שעפי ישיבוני" - מחשבותי ישיבוני מענה לפי ובעבור שאני חש ושותק ושמתי בי שתיקותי ישיבוני סעיפי לענות

"חושי" - שתיקותי כמו עת לחשות (קוהלת ג)

"כלימתי" - מוסר אני שומע ממך יסורי כלימתי שאתה מכלימני ועל כן דבר רוח יענני מבינתי להשיבך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הזאת" - תימה היודע אתה מדה המהלכת על פני כל הדורות מני עד

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי רננת רשעים" - כל ימי היותה מקרוב באה ולא לאורך ימים עומדת

"ושמחת חנף עדי רגע" - בזמן מועט תכלה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שיאו" - גובהו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כגללו" - גלל של רעי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ולא ימצאהו" - יודעיו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שזפתו" - ראתהו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בניו ירצו דלים" - על אנשי סדום נאמר מענה זו שהיו גזלנים ואכזרים על עניים

"וידיו תשבנה" - חמס כפיו

"אונו" - כח אונסו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עצמותיו מלאו עלומיו" - כח נערותיו

"ועמו על עפר תשכב" - כי ימות פתאום עם כחו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם תמתיק" - כך ווסתו של רשע אם תמתיק בפיו רעה ואינו רואה לה עתה שעה שתחול יכחידנה תחת לשונו עד בא העת שתצליח

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לחמו במעיו" - ביום אידו נהפך למרורות פתנים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חיל" - ממון

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אפעה" - נחש שרף

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בפלגות נהרי נחלי" - גן עדן המתוקין כדבש וחמאה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משיב יגע" - הגזל שגזל

"כחיל תמורתו" - כאשר תהיה תמורתו לחיל נכסי' גדולים אז יביאהו חסרון

"ולא יעלוס בו" - וכן יעלוז וכן יעלוץ שלשתן מתחלפות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי רצץ עזב דלים" - לאחר שרצץ את דלים עזב הדלים ונטרד מן העולם והלך לו והם חוזרים וגובים ממנו גזלותיו

"כי רצץ" - כשריצץ כמו (שמות יח) כי יהיה להם דבר בא אלי כשיהיה להם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי לא ידע את בטנו מעולם שליו" - בטנו אומר לו תמיד גזול והבא למלאני

"ועל כן בחמודו" - בבשר יופי חמדתו

"לא ימלט" - כי יהא פוחת והולך ודומה לו ותמס כעש חמודו (תהלים לט)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אין שריד לאכלו" - לא שייר ממאכלו לחלק לעניים

"על כן לא יחיל טובו" - לא יצליח כמו (שם) יחילו דרכיו ובאנשי סדום מדבר שהיה עיניהם צרה באורחים כי כן העיד (יחזקאל טז) על סדום גאון שבעת לחם וגו' וידי עני ואביון לא החזיקו ורבותינו פירשו אין שריד לאכלו לא השרה תלמידי חכמים על שלחנו כמו ובשרידים אשר ה' קורא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"במלאות ספקו" - בהתמלאות תאות לבו די אז

"יצר לו" - תבא עליו צרה

"ספקו" - ל' די כדמתרגמי' כד ספיקו גמליא ומצא להם היספקון

"כל יד עמל תבואנו" - תחזק עליו ותצר יד עניים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו" - שליחות חרון אפו יהי למלא בטנו ואין זה לשון קללה אלא לשון נבואה ועתיד

"וימטר עלימו" - הקב"ה

"בלחומו" - בזעף מלחמתו פחים אש וגפרית כענין שנאמר (בראשית יט) וה' המטיר על סדום וגו'

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תחלפהו" - חצים שתזרוק הקשת יחלפו את גופו לעבור מעבר אל עבר ל"א תחלפהו כמו תחליפהו (תקדמהו) קשת נחושה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שלף" - השולף עליו את הנשק

"ויצא" - הנשק

"מגוה" - מתוך תערה

"וברק" - פלנדור"ש בלע"ז כמו ולמען היות לה ברק (יחזקאל כא) פורבי"ר

"ממרורתו יהלוך" - ממרורתו של נשק יהלוך ומשם יהיו אמים ופחד על הרשע

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לצפוניו" - לצורך מצפוני גנוזים הצפונים לו

"אש לא נופח" - אש של גיהנם

"ירע שריד באהלו" - תבא רעה לשריד שישאר באהלו כל הפרשה כולה באנשי סדום

"ירע שריד באהלו" - אפי' לוט הנמלט מהם באה רעה לאהלו זו אשתו שהיתה נציב מלח כן מצאתי במדרש רבי תנחומא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מתקוממה" - ל' אויב הקם כנגדו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יגל" - ל' גלות

"נגרות" - יהיו אוצרותיו נתונות למשיסה ולבז כמו (מיכה א) כמים המוגרים ארצה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אמרו מאל" - האמור עליו מלפני המקום אמרו לשון זכר מגזרת אמרי האזינה (תהלים ה) אמרתו לשון נקבה מגזרת אמרות טהורות

<< · רש"י על איוב · כ · >>