רי"ף על הש"ס/פסחים/דף ב עמוד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף פסחים - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפס[עריכה]

מתוך: רי"ף על הש"ס/פסחים/פרק א (עריכה)

בין בגופיה בין בממוניה.


תנן התם: רבי מאיר אומר, אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש. רבי יהודה אומר: אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש. דכולי עלמא מיהת חמץ משש שעות ולמעלה אסור. מנלן? אמר אביי, תרי קראי כתיבי: כתיב "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" (שמות יב יט), וכתיב: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" (שמות יב טו), הא כיצד? לרבות ארבעה עשר לביעור. ואימא לרבות ליל ארבעה עשר לביעור? "ביום" כתיב. ואימא מצפרא? "אך" חילק, דהוה ליה בתחילת שבע, ועבדו רבנן הרחקה יתירא כי היכי דלא ליגע באיסורא דאורייתא:

תנו רבנן: "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר: "לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ"‏[1]! לפי שנאמר: "לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ", שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של


רבינו נסים[עריכה]

הגהות והערות[עריכה]

  1. ^ צ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. וכן בהמשך.