קיצור שולחן ערוך יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן יג | במהדורה המנוקדת | >>

דיני קדושת בית הכנסת ובית המדרש
ובו ה סעיפים:

א | ב | ג | ד | ה


(א)[עריכה]

  • קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאוד, ומוזהרים עליהם לירא ממי שהוא שוכן בהם יתברך שמו, כדכתיב: "ומקדשי תיראו" (ויקרא יט, ל); ובית הכנסת ובית המדרש נקראים גם כן מקדש, כדכתיב: "ואהי להם למקדש מעט" (יחזקאל יא, טז), ודרשינן (מגילה כט א): אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.
ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים. ואין מחשבין בהם חשבונות אלא של מצווה, כגון קופה של צדקה וכדומה. ונוהגין בהם כבוד, לכבדם ולרבצם. ומדליקין בהם נרות לכבוד.
אין לנשק בהם בניו הקטנים, שאינו ראוי להראות שם אהבה אחרת, זולת אהבת השם יתברך שמו.[דרכי הלכה 1]

(ב)[עריכה]

  • קודם שיכנוס לתוכם, יקנח את הטיט מעל רגליו. וישגיח שלא יהא עליו ולא על בגדיו שום לכלוך.
מותר לרוק בהם, אך ישפשף תיכף ברגליו.[דרכי הלכה 2] (והיינו למי שאינו מקפיד לרוק בביתו. שער הציון).

(ג)[עריכה]

  • אין נכנסין בהם לא בחמה מפני החמה, ולא בגשמים מפני הגשמים. ואם צריך ליכנס לקרות את חבירו, יכנס ויקרא שם איזה פסוקים או איזה משנה, או יאמר איזה תפלה, או שישמע מאחרים איזה לימוד, או לכל הפחות ישב שם מעט, כי גם הישיבה בהם היא מצווה, ואחר כך יקרא את חבירו.[דרכי הלכה 3]

(ד)[עריכה]

  • אסור לאכול או לשתות או לישן בהם, אפילו שינת עראי. ולצורך מצווה, כגון בליל יום הכיפורים, מותר לישן, אך יתרחק מן ארון הקודש.
וכן לאכול שם לצורך מצווה, סעודה שאין בה שכרות ולא קלות ראש, מותר.
וכן אותן אנשים שלומדים שם בקביעות, מותרים לאכול ולישן שם אפילו שינת קבע, שלא יתבטלו מלימודם.[דרכי הלכה 4]

(ה)[עריכה]

  • כשבונין בית הכנסת צריכין להוראות תלמיד חכם איך ובאיזה עניין לבנותו.

דרכי הלכה[עריכה]

הערות הרב מרדכי אליהו ע"פ מרן השו"ע, בן איש חי וכף החיים

  1. ^ מותר לנשק ידי אביו ורבו בירידתם מספר תורה, אך לא ינשק ידי גביר או איש ציבור ולא יקום מפניו בבית כנסת אע"פ שמותר לכבד אותו בחוץ (בא"ח ויקרא יא) מותר ללמוד עברית בבית כנסת אך לא שאר שפות אסור לשוחח בענייני פרנסה בבית הכנסת אע"פ ששיחה זו מותרת מחוץ לבית הכנסת. ובזוהר החמיר מאוד בענין המדבר בבית הכנסת (בא"ח ויקרא א ב ד).
  2. ^ בימינו שבתי הכנסת מרוצפים ואין רגילים לירוק אפילו ברחוב, איסור חמור הוא לירוק בבית הכנסת. כמו כן אין להכניס לבית הכנסת מטריה וכד' הנוטפת מים משום כבוד בית הכנסת. ואסור להכניס פלאפון או ביפר דלוק משום כבוד המתפללים (בא"ח ויקרא ו י)אסור להכנס עם נשק לבית הכנסת, ואם סכנה להשאירו בחוץ – מותר. במקרה זה אם זה אקדח יצניענו, ועם רובה יוציא המחסנית ויניחנו לידו במקום מוצנע.
  3. ^ אם שהה בבית הכנסת הוי כמו ישיבה (בא"ח ויקרא ט).
  4. ^ כיום יש לרוב בתי הכנסת דין של בית מדרש כיון שיושבים ולומדים בהם, ולכן מותר לעשות שם סעודות מצוה או יארצייט. עישון בבית כנסת אסור, ובודאי שאסור להדליק סיגריה מאש בית הכנסת. נימנום בבית הכנסת בעת התפילה ודאי שאסור, ולכן אם רואה את חברו מתנמנם בשעת התפילה יעירנו וכל שכן אם מתנמנם בשעת הדרשה או קריאת ספר תורה (בא"ח ויקרא ה ח).