חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (החלה הדרגתית של סעיף 46 לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (החלה הדרגתית של סעיף 46 לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018) (החלה הדרגתית של סעיף 46 לחוק), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1742.


1.
החלה הדרגתית
(א)
הוראות סעיף 46 לחוק יוחלו באופן הדרגתי על סוגי הטובין המפורטים בטור א׳ בטבלה שבתוספת במועדים הנקובים בטור ב׳ שלצדם.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה על התקינה לאפשר למעבדה מוכרת לפעול כאילו כבר הוחל סעיף 46 לחוק על סוגי טובין מסוימים מוקדם ממועד ההחלה שנקבע לגביהם בתוספת, ובלבד שלא תוקדם ההחלה מעבר למועדים שנקבעו בהסכם מימון מכון התקנים, שנחתם בין המדינה ובין מכון התקנים, ביום ט״ו בכסלו התשע״ח (3 בדצמבר 2017); עשה כן הממונה על התקינה, יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה (להלן – המשרד).
2.
פרסום רשימת התקנים הרשמיים
(א)
הממונה על התקינה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על סוגי הטובין המפורטים בטבלה שבתוספת (להלן – רשימת התקנים) כמפורט להלן:
(1)
לעניין סוגי הטובין המפורטים לצד מועד ההחלה הראשון – לא יאוחר מ־15 ימים ממועד פרסום צו זה;
(2)
לעניין סוגי הטובין המפורטים לצד מועדי ההחלה השני והשלישי וסוגי הטובין כאמור בסעיף 1(ב) – לא יאוחר מ־15 ימים קודם למועד ההחלה הנוגע לעניין.
(ב)
רשימת התקנים תוסר מאתר המשרד ביום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021).

תוספת

(סעיפים 1 ו־2)

טור א׳
סוגי הטובין
טור ב׳
מועדי ההחלה
מוצרי חשמל לבנים, מוצרי אלקטרוניקה בידורית (לרבות ספקי כוח), כלי עבודה חשמליים ידניים, מצבריםהמועד שפורסם לפי סעיף 47(ג) לחוק (27.3.2018)
מוצרי תקשורת סלולרית (לרבות ספקי כוח), נורות וגופי תאורה (סוגים מסוימים לפי רשימות התקנים שיפרסם הממונה על התקינה), מתכות יקרות, מוצרי ניקוי (סוגים מסוימים לפי רשימות התקנים שיפרסם הממונה)ט״ו באייר התשע״ח (30 באפריל 2018)
מועדי ההחלה צעצועים, ריהוט תינוקות וילדים (לרבות הליכוני תינוקות ולמעט עגלות תינוק), מוצרי עץ, דלתות, עגלות נכים, סולמות, זכוכית לבניין, פרזול לדלתות, מוצרי טקסטיל נייר ועור (למעט חיתולים), מוצרי גומי ופלסטיק, מוצרי תינוקות (אבזרי שתייה והאכלה לתינוקות, מוצצים, מחזיקי מוצץ, מזרני תינוקות, מגיני ראש ומשטחי החתלה), ביגוד וציוד מגן, ציוד רפואי (מזרקים ומחטים, מוצרי חבישה, כפפות כירורגיות), ציוד היגייני (טמפונים, כובעונים), מערכות אנרגיה (כולל מזגנים), מערכות סולריות, ציוד מופעל בגז (למעט תנורי אפייה) ציוד משרדי חשמלי, נורות וגופי תאורה (לפי רשימות התקנים שיפרסם הממונה), עגלות ילדים, תנורי אפייה, חיתולים, מיקרוגלים, אופניים חשמליים, מטהרים ומסנני מים, מוצרי ניקוי (סוגים מסוימים לפי רשימות התקנים שיפרסם הממונה), תמרוקיםג׳ בכסלו התש״ף (1 בדצמבר 2019)
שאר סוגי הטובין המיובאים שחל עליהם תקן רשמי לפי הוראות סעיף 47(ד) לחוק.י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021)


י׳ בניסן התשע״ח (26 במרס 2018)
  • משה כחלון
    שר האוצר
  • אלי כהן
    שר הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.