צדקת הצדיק/קצט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · צדקת הצדיק · קצט· >>

הכרת האהבה הוא בג' דברים שאז"ל (עירובין סה:) שאדם ניכר. בכיסו - נגד בכל מאודך, והוא ‏נגד יעקב אע"ה, כמשאז"ל (ברכות סא:) יש לך אדם שממונו כו', לכך נאמר בכל מאודך. ובחולין (צא.) ‏למדו מיעקב אע"ה דממונו חביב מגופו [וזה נגד אהבת ישראל שהוא בממונו, ויעקב אע"ה אוהב ‏ישראל]. ובכיסו - נגד בכל לבבך, כמ"ש יין ותירוש יקח לב. ונסיון הלב הוא כאשר הוא בלתי מיושב, ‏ואם כבר ממולא כל חללו מעבר לעבר באהבת הש"י באמת. גם כשנכנס יין יצא סוד ה' הגנוז בו. וכל ‏ענין הנסיונות הוא ע"י קיחת הלב, כמו ששמעתי מענין אמצי' וכן מחזקי' שנא' בו (דה"ב ל"ב לא) ‏עזבו האלהים לנסותו. ולכך אברהם אע"ה שהוא נגד בכל לבבך נתנסה בנסיונות. והוא עיקרו ‏באהבת הש"י שהוא בכל לבבך, כדרך שאמרו (סנהדרין קו:) רחמנא לבא בעי. ובכעסו זה נוגע עד ‏הנפש, כד"ש טורף נפשו באפו. הוא נגד בכל נפשך אפי' נוטל נפשך, דרגא דיצחק שמסר נפשו, והוא ‏עיקרו אהבת התורה כנודע בזוהר (ח"ג פ סע"ב) דאורייתא מסיטרא דגבורה. וכן שמעתי כי כל ‏המצאות וחדושין של חכמה מסטרא דיצחק. ובתורה נא' כי ימות באוהל. שממית עצמו, והיינו בכל ‏נפשך. ורוגזא דרבנן טב בכל סיטרין, כמ"ש בזוהר (ח"ב קפב ב). והיינו כמ"ש בתענית (ד.) דאורייתא ‏דקמרתחא. פי' כשהכעס הוא רק מה שהתורה מרתיחתו, שעפ"י התורה ראוי לכעוס, כענין הסנהדרין ‏שדנו נפשות, ואין ממנין בסנהדרין זקן וכו' (סנהדרין לו:). שהם היו מלאים רחמים באמת ומשתדלים ‏למצוא זכות ע"פ התורה, ורתיחתם רק מצד הכרח התורה זה נקרא רוגזא דרבנן האוהבי התורה ‏באמת, שגם בעת כעסו אינו אלא מצד התורה וזוכר ומשתדל ברחמים. והעצירה בעת הכעס הוא ‏אהבה בכל נפשך, כד"ש עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה. פי' שאהבה שכנגד הקנאה הוא קשה ‏כמות, והמתגבר באהבה כנגד. זהו בכל נפשך: ‏