עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/292

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אשי בר אבין

נזכר שבת סו: אמר רב נחמן בא ברוך אמר רב אשי בר אבין א"ר יהודה, אך בדק"ס גורס רב אידי בר אבין וכן הוא בהרי"ך והרא"ש, ועיין מו"ק טז..


רב אשי מאוירא

נזכר שבועות כד: אמר בשם ר' זירא.


רב אשי מהוצל

בחולין קז. אתקין רב אשי בהוצל, אך הוא ט"ס וצ"ל רב אסי.


ר' אשיאן

היה תלמידו דר' יונא כתרומות ספ"א שאמר בשם ר' יונה וכן ביומא פ"ח ה"ז, הוריות ספ"מ ר' אשיאן ר' יונה וכו', ובאגדת בראשית פ"ע אמר בשם ר' חלקיה, ונזכר ע"ז פ"ג ה"א, קה"ר פ"ט-יא. וקרוב מאוד לומר שהוא הנקרא לפעמים ר' שיין עיין ערכו.


אשיאן

תנא דר' אמי, נזכר ברכות יד. שבעי מר' אמי.


ר' אשייאן בר יקים

נזכר יבמות פ"יא ה"ז ששאל לר' יסא.


אשייאן נגרא

נזכר ע"ז רפ"ג אמר בשם ר' יוחנן.


אשיין

יוסי בר אשיין סוכה פ"ד ה"ו, ר' יצחק בר אשיין ברכות יד..


אשיין בר נדבך (נידבה)

הוא היה חתניה דרב ייבא כב"ב כב: ואמר משמיה דרב יהודה כמנחות כט., וגרסת הרי"ף והרא"ש בה' ס"ת וה' מזוזה שאמר בשם רב, וכן הוא בדק"ס במנחות שם, ובמגילה פ"א ה"ט-יא. אמר ר' זעירא בשמו ושם בר נידבה.


ר' אתי

ערך רב אסי חבירו דרב אשי.

ב'

ר' בא

כמעט כל האמוראים הנקראים בבבלי ר' אבא נקראים בירושלמי בקיצור לשון בשם "ר' בא" וכן בזהר נמצא תמיד ר' בא והוא ר' אבא.


באדן

ביוחסין מביא מערוך שהוא שם חכם, ולא נמצא בערוך, ונראה שהטעות בא בערוך ערך באדן מביא מסוף ערלה, ורימוני באדן, פי' שהוא שם מקום וגרסא מוטעת נזדמנה להיוחסין שהיה כתוב שם אדם או שם חכם.


באלי

תלמדו דר' חייא בר אבא כתענית יח. שאמר משמו ורח"בא א"ל אסברא לך, (ופרש"י באלי, שם חכם), וברכות כה: אמר באלי א"ר יעקב ברה דבת שמואל, ובשבת יז: אמר באלי אמר אבימי סנוותאה, ובע"ז לו. גרס אבימי נותאה.


באתה

ערך בהא.


בבא

(בני בבי, עזרא פ"ב-יא).

ר' יהודה בן בבא עירובין פ"ב מ"ד.


בבא בן בוטא

הוא היה תלמיד שמאי הזקן, ביצה כ. מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביו"ט חברו עליו תלמידי שמאי הזקן - ואותו היום גברה ידם של ב"ש על ב"ה ובקשו לקבוע הלכה כמותן, והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי ובבא בן בוטא שמו שהיה יודע שהלכה כב"ה וכו', וע"י גברה ידן של ב"ה וכו'.

ונזכר מחסידותו במשנה כריתות פ"ו מ"ג שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יו"הכפ יום אחד, ואמר המעון