עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/291

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


 1. נזיר סו' דפים (בצמצום סה').
 2. סוטה מט' דפים (בצמצום מח').

בס"ה בסדר נשים שבע מסכתות וסך שש מאות ושנים עשר דפים, ובצמצום שש מאות דפים וחמשה דפים.

 1. בבא קמה קיט' דפים (בצמצום קיח').
 2. בבא מציעא קיט' דפים (בצמצום קיז' וחצי).
 3. בבא בתרא קעו' דפים (בצמצום קעה').
 4. ע"ז עו' דפים (בצמצום עה').
 5. סנהדרין קיג' דפים (בצמצום קיב').
 6. שבועות מט' דפים (בצמצום מח').
 7. מכות כד' דפים (בצמצום כג').
 8. הוריות יד' דפים (בצמצום יב' וחצי).

בס"ה בסדר נזיקין שמונה מסכתות וסך שש מאות ותשעים דפים. ובצמצום שש מאות ושמונים ואחד דפים.

 1. זבחים קכ' דפים (בצמצום קיט').
 2. מנחות קי' דפים (בצמצום קח' וחצי).
 3. בכורות סא' דפים (בצמצום נט' וחצי).
 4. חולין קמב' דפים (בצמצום קמ' וחצי).
 5. ערכין לד' דפים (בצמצום לב' וחצי).
 6. תמורה לד' דפים (בצמצום לב' וחצי).
 7. מעילה כב' דפים (בצמצום כ').
 8. כריתות כח' דפים (בצמצום כז').

בס"ה בסדר קדשים תשע מסכתות עם מסכתא תמיד וסך חמש מאות וחמישים ואחד דפים, ובצמצום חמש מאות וארבעים.

 1. מלבד מס' תמיד שאינה שוה בכל הדפוסים, כי בדפוסים הראשונים הא נדפסת בדפים אחדים כי לא נדפס עליה תוס', ובדפוס ווילנא נדפסה בשמונה דפים אך היא ביחד עם מס' מעילה, קנים, תמיד.
 2. נדה עג' דפים (בצמצום עא' וחצי).

ובס"ה כל הדפים כפי שאנו מונין המה ב' אלפים ושבע מאות ואחד עשר דפים, ובצמצום מלבד השערים והחצאין המה ב' אלפים ושש מאות וששים ושבע מלבד מס' שקלים מחזקת כב' דפים אך היא נחשבת על גמרא ירושלמי ומס' תמיד ח' דפים.

ויתר הענינים דהש"ס והפרקים יבוארו בערך רבי.