עיקר תוי"ט על עדיות ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה עדיות ג: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב

(א)

.אין פירוש למשנה זו

(ב)

(א) (על הברטנורא) והר"א מפרש כאותו ששנינו פרק ח' דטהרות משנה ח'. ע"ש. ומיירי ע"י משקה כדאיתא התם:

(ב) (על הברטנורא) ור' דוסא דריש, וצרת הכסף בידך, לרבות כל דבר הנצרר ביד. גמרא:

(ג) (על הברטנורא) שהפרה אדומה היא נקראת חטאת בהחלט, כדאמר רחמנא חטאת היא. הר"מ:

(ג)

.אין פירוש למשנה זו

(ד)

(ד) (על הברטנורא) ואע"ג דמדרבנן מיטמאין אע"פ שאין להם בית קבול, הכא היכא דלית להו גדנפא עשויין לסיכוך. תוספ':

(ה) (על הברטנורא) ואימא אף מדרס. גמרא:

(ו) (על המשנה) גלגילון. נגזר מן הגליונים. ונוסחא אחרינא, פתיגיל. ומורכב מן פתיל גיל. הר"מ:

(ה)

(ז) (על המשנה) מטהר. דקא סבר תשמיש קלע לאו תשמיש הוא כדי לעשותו כלי. לפי שאינו עשוי אלא לזרוק בו אבנים ומעשה מקל בעלמא הוא עושה. הר"א:

(ח) (על הברטנורא) כלומר להוציא:

(ו)

(ט) (על המשנה) דברי ר' דוסא. א"ר דוסא וכי מה עשה לה הערבי הלז (דערביים שטופי זמה) וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה, כלומר אין נוהגין בהן הפקר לאנסן בבעילה. אלא לשחק עמהן. רש"י:

(ז)

.אין פירוש למשנה זו

(ח)

.אין פירוש למשנה זו

(ט)

.אין פירוש למשנה זו

(י)

(י) (על הברטנורא) כמו והנה שלשה סלי חורי על ראשי. הר"מ. ובערוך פירוש, חררות גדולות הראויות למלך: