עולם אחד/כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · עולם אחד · כג · >>


פרק כג[עריכה]

ראיתי להציג לפניך מה שמצאתי ראיתי בספר האמונות והדעות לרבינו סעדיה גאון בפתיחתו למאמר השני (האמונות והדעות מאמר ב, פתיחה) כתב וזה לשונו:

"ואאמת כי היות עניין הבורא בתכלית הדקות, הוא בירורו, ומציאתנו אותו בשכלנו יותר דק מכל ‏ידוע, הוא אמיתתו. וכו'... בהכרח יהיה עניין ‏ידוע במעלה אשר לאחריה; רצוני לומר: הבורא יתברך יותר דק מכל דק, ועמוק מכל עמוק, וחזק ‏מכל חזק, ונעלם מכל נעלם, וגבוה מעל גבוה - עד שלא יתכן לעמוד על קצתה כלל. ובזה אמר ‏הכתוב (איוב יא, ז): "החקר אלוה תמצא וגומר"". עכ"ל בפתיחה.

וסוף פרק ששי מן המאמר הנ"ל (האמונות והדעות מאמר ב, פרק ו) כתב וזה לשונו:

"ואסמוך לזה מאמר מה שאולי יאמר אומ' איך יהיה מה שהוא יותר דק מכל דק בענין‏[1] חזק מכל חזק -- אומר כי החכם שם לשער הזה סימנים בנמצא והוא שהנפש יותר דקה מהגוף והיא חזקה ממנו ובה מנהיג את עצמו וכו' וכן החכמה יותר דקה מן הנפש והיא חזקה ממנה ובה תתנהג. וכן בארבע יסודות אנו רואים שהמים יותר דקים מן העפר, והם יותר חזקים ממנה מפני שהם שוקעים בו ועוקרים אותה. והרוח יותר דק מן המים והוא חזק מהם, כי הוא מניע אותם ופעמים ישליכם. והאש יותר דקה וחזקה מן הכל, כי האש סובבת הכל וכו'. והתנועה העליונה המזרחית אשר מסבבת הגלגל הגדול - לא ידע להאד' סבה המניעה כי אם מצות יוצרה יתברך אשר הוא דק מן הכל וחזק מכל. וכבר התבאר כי כל דבר שהוא יותר דק בענין היא חזק מה גם(?) ממנו". עכ"ל.


והנה כבר הודעתיך במקומות אחרים עלת תהלות לשונות קדמונים ז"ל איך רוח ה' דבר בם ומלתן על לשוננו, וגם בכאן אני אומר שיש בדברים אלו סוד עמוק, והוא כי הנה נא ידעת בסוד עגולים ויושר; שבעגולים המעולה מחבירו סובב ומקיף את חבירו, והעגולים היותר פנימים ותוכניים מכולם הם היותר גרועים מכולם. וביושר הוא בהיפך -- שהיותר פנימי הוא עליון ומעולה מכולם, וחיצון שבכולם הוא יותר גרוע מכולם.

ומעתה תראה שהמשל אשר הביא מן הנפש ומן החכמה הוא מורה הן על העגולים והן על היושר. אך המשל אשר הביא מן ארבע יסודות ומן התנועה המסבבת הגלגל - הוא רק על העיגולים. ואמנם אשר אמרתי בפרק שלפני זה כוונתי בו לסוד היושר. ודוק היטב כי צריך כמה הקדמות נעלמות אשר בדברי הרב הגדול האר"י זלה"ה מפורסמות. קום קרא להשכיל זה.  1. ^ אולי יש להגיה כאן את מילת 'בענין'.... אבל כנראה שהשאלה היא איך תיתכן משהו בתכלית הדקות ובכל זאת בתכלית החוזק - ויקיעורך