לדלג לתוכן

ספר המצוות עשה רלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה רלה - לעבוד בעבד כנעני לעולם


היא שצונו בדין עבד כנעני, והוא שנעבוד בו לעולם ושאין לו חירות אלא בשן ועין, והוא הדין לשאר איברים שאינן חוזרין כמו שבא הפירוש המקובל. והוא אמרו "לעולם בהם תעבודו(ויקרא כה, מו) וכתיב "וכי יכה איש וגו'(שמות כא, כו).

ולשון גמרא גיטין (דף לח:) כל המשחרר עבדו עובר בעשה, דכתיב "לעולם בהם תעבודו" ובא בתורה שהוא משתחרר בשן ועין. וכבר התבארו משפטי מצוה זו על השלמות בקידושין וגיטין.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase235