ספר המצוות עשה רלו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה רלו - לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה


היא שצונו בדין חובל בחבירו. והוא אמרו יתעלה וכי יריבון אנשים, וזו היא הנקרא דיני קנסות.

וכבר בא הכתוב שהוא כולל דיני קנסות כולם, והוא אמרו יתעלה כאשר עשה כן יעשה לו שילקח ממנו תמורת מה שציערו לפי שיעור הצער, כמו שבאה בה הקבלה ואפילו לא היה אלא שביישו לבד, הנה הוא יקנס בממונו השעור ההוא. ודע שדיני הקנסות אלו כלם דיני אדם באדם, וכן כשהזיקה בהמה את האדם או האדם את הבהמה, הנה לא ידונו בהם ויקנסו זולת הבית דין הסמוכין בארץ ישראל.

וכבר התבארו דקדוקי דין מצוה זו בפרק א' מבבא קמא.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase236