ספר המצוות עשה רא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה רא - להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו


היא שצונו להיות השכיר אוכל מהדבר שיעבוד בו בעת עבודתו, כשיהיה הדבר מחובר לקרקע. והוא אמרו יתעלה "כי תבא בכרם... כי תבא בקמת..." (דברים כ"ג, כ"ה-כ"ו)

וכבר התבאר בגמרא מציעא (דף פז:) כי משני אלו הכתובים למדנו שהאדם אוכל במחובר לקרקע בשעת מלאכה, ושלא יספיק לנו הכתוב האחד מבלתי חבירו עמו, כמו שבארנו במה שקדם אצלנו באמרנו עד שיאמר ושני כתובים ואם לאו לא שמענו. אם כן, מצות עשה זאת עלה עניינה משני כתובים, כלומר היתר אכילה לשכיר מן המחובר. ובבאור אמרו (דף פז.) אלו אוכלין מן התורה וכו'.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ז' ממציעא ("השוכר את הפועלים").

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase201