ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקמג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · תקמג· >>


מצוה תקמג - שלא ילבש איש מלבושי אישה

שלא ילבשו האנשים מלבושי הנשים, ועל זה נאמר "ולא ילבש גבר שמלת אשה(דברים כב, ה).

משרשי המצוה מה שכתוב במצוה הקודמת.

דיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה (מכות כ:) שאין האיסור והמלקות בלבוש לבד, דהוא הדין בתיקון שלהם, שכל המתקן עצמו בתקונים המיוחדים לנשים חייב מלקות, כגון המלקט שערות לבנות מתוך שחורות מראשו או מזקנו, וכן הצובע שערותיו כדרך שנשים צובעות אותן. וכן תרגם אונקלוס: ולא יתקן גבר בתקוני אתתא. ומה שאמרו זכרונם לברכה (פי"ב מהל' עבודה זרה ה"י) שטומטום ואנדרוגינוס אינו עוטף ראשו כאישה ואינו מגלח ראשו כאיש, ואם עשה כן אינו לוקה, וכן בכל מקום נותנין עליהם חומרי האנשים והנשים, ואם עברו אינם לוקין לפי שהן ספק. אבל אם עברו באיסור שאיש ואשה שוין בו, שזה אין צריך לומר שלוקין עליו. ויתר פרטיה מבוארים במסכת נזיר פרק שני נזירים (דף נט.).

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים. והעובר על זה ולבש מלבושי הנשים או שתקן עצמו בתקוני הנשים, כגון שלקט שערות לבנות מתוך שחורות או שצבע אפילו שערה אחת, חייב מלקות משילקט אותה או יצבענה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/543