ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/רג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · רג· >>


מצוה רג - לא לגלות ערוות אישה ובתה

שלא לגלות ערות אשה ובתה, שנאמר "ערות אשה ובתה לא תגלה(ויקרא יח, יז). ובא הפירוש שאין החיוב אלא כגון שנשא האחת תחילה, ואחר כך כשבא על השנייה הוא מתחייב. אבל אם לא נשא אחת מהן לא יתחייב עליהן, לפי שכתוב בהן לשון אישות וקיחה דמשמע על ידי נישואין, דהכי משמע לן לשון קיחה בכל מקום לשון נישואין. אבל חכמים גזרו גדר ואמרו שאם נאף אדם עם אשה, אסור לישא בתה, כל השבע נשים קרובותיה, כל זמן שהזונה קיימת. מפני שהזונה באה לבקר אותן ולבו גס בה ושמא יבוא לידי עבירה.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב את אשה ואת בתה, שניהם נשרפין – הוא ואותה ששכב [עמה] אחרונה, שאין לראשונה חטא שהרי בהיתר נשאה. ואם בא על השניה אחר מיתת אשתו הראשונה, הרי אלו בכרת ואין בהן מיתת בית דין. שנאמר במקום אחר בסדר קדושים תהיו "באש ישרפו אתו ואתהן(ויקרא כ, יד) ופרש רבי אליעזר בסנהדרין (דף סו:) באש ישרפו אותו ואחת מהן, דהיינו האחרונה כמו שאמרנו. ודוקא כששתיהן קימות שכן בא הפירוש אבל כשאין שתיהן קימות, אין שם שריפה אלא שהן בחיוב כרת במזיד. ובשוגג מביא חטאת קבועה. ורבי עקיבא מפרש שם: אותו ושתיהן, וכגון שנשא השתים באיסור, וימצא זה כשנשא הבת ואמה ואם אמה. ושם מתבאר במאי פליגי.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/203