ספר החינוך מצוות פרשת קדושים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר החינוך · מצוות פרשת קדושים · >>

קדושים תהיו יש בה חמישים ואחת מצוות; שלש עשרה מצוות עשה, ושלושים ושמונה מצוות לא תעשה

 1. ריב - מצות יראת אב ואם.
 2. ריג - שלא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדבור ולא בהבטה
 3. ריד - שלא לעשות עבודה זרה לא לעצמו ולא לזולתו.
 4. רטו - שלא לאכול נותר.
 5. רטז - מצות פאה.
 6. ריז - שלא לכלות הפאה בשדה.
 7. ריח - מצות לקט.
 8. ריט - שלא לקחת שבלים הנופלים בשעת הקציר.
 9. רכ - מצות הנחת פאת הכרם.
 10. רכא - שלא לכלות פאת הכרם.
 11. רכב - מצות הנחת פרט הכרם.
 12. רכג - שלא ללקוט פרט הכרם.
 13. רכד - שלא לגנוב שום ממון.
 14. רכה - שלא לכחש על ממון שיש לאחר בידינו.
 15. רכו - שלא לישבע על כפירת ממון.
 16. רכז - שלא נשבע לשקר.
 17. רכח - שלא לעשוק.
 18. רכט - שלא לגזול.
 19. רל - שלא נאחר שכר שכיר.
 20. רלא - שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אשה.
 21. רלב - שלא להכשיל תם בדרך.
 22. רלג - שלא לעוול המשפט.
 23. רלד - שלא לכבד גדול בדין.
 24. רלה - מצות שופט שישפוט בצדק.
 25. רלו - שלא לרגל.
 26. רלז - שלא לעמוד על דם רעים.
 27. רלח - שלא לשנוא אחים.
 28. רלט - מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה.
 29. רמ - שלא להלבין פני אדם מישראל.
 30. רמא - שלא לנקום.
 31. רמב - שלא לנטור.
 32. רמג - מצות אהבת ישראל.
 33. רמד - שלא להרביע בהמה עם מין שאינו מינו.
 34. רמה - שלא לזרוע כלאי זרעים ולא נרכיב אילן בשום מקום בארץ ישראל.
 35. רמו - שלא לאכול ערלה.
 36. רמז - מצות נטע רבעי.
 37. רמח - שלא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא.
 38. רמט - שלא לנחש.
 39. רנ - שלא לעונן.
 40. רנא - שלא להקיף פאת הראש.
 41. רנב - שלא להשחית פאת הזקן.
 42. רנג - שלא נכתוב בבשרנו כתובת קעקע.
 43. רנד - מצות היראה מן המקדש.
 44. רנה - שלא לעשות מעשה אוב.
 45. רנו - שלא לעשות מעשה ידעוני.
 46. רנז - מצות כבוד חכמים.
 47. רנח - שלא להונות במדות וכל המדות בכלל.
 48. רנט - מצות צדוק המאזנים והמשקלים והמדות.
 49. רס - שלא לקלל אב ואם.
 50. רסא - מצוה שישרפו מי שיתחייב שריפה.
 51. רסב - שלא ללכת בחוקות הגוים.