ספר החינוך מצוות פרשת אמור

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אמור אל הכהנים יש בה ששים ושלש מצוות, עשרים וארבע מצוות עשה ושלשים ותשע מצוות לא תעשה

 1. רסג - שלא יטמא כהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבוארים בכתוב
 2. רסד - מצות ענין טומאת הכהנים לקרוביהם.
 3. רסה - שלא ישמש כהן טבול יום עד שיעריב שמשו.
 4. רסו - שלא ישא כהן אשה זונה.
 5. רסז - שלא ישא כהן אשה חללה.
 6. רסח - שלא ישא כהן אשה גרושה.
 7. רסט - מצות קידוש זרע אהרן.
 8. רע - שלא יכנס כהן גדול באהל המת.
 9. רעא - שלא יטמא כהן גדול בשום טומאה במת.
 10. רעב - מצות כהן גדול לישא נערה בתולה.
 11. רעג - שלא ישא כהן גדול אלמנה.
 12. רעד - שלא יבעול כהן גדול אלמנה.
 13. רעה - שלא יעבוד כהן בעל מום.
 14. רעו - שלא יעבוד כהן בעל מום עובר.
 15. רעז - שלא יכנס בעל מום בהיכל.
 16. רעח - שלא יעבוד כהן טמא.
 17. רעט - שלא יאכל כהן טמא תרומה.
 18. רפ - שלא יאכל שום זר תרומה.
 19. רפא - שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה.
 20. רפב - שלא יאכל ערל תרומה.
 21. רפג - שלא תאכל חללה מן הקודש.
 22. רפד - שלא לאכול טבל.
 23. רפה - שלא נקדיש בעלי מומין להקריבם למזבח.
 24. רפו - מצות הקרבן להיות תמים.
 25. רפז - שלא ניתן מום בקדשים.
 26. רפח - שלא נזרוק דם בעל מום על המזבח.
 27. רפט - שלא נשחט בעלי מומין לשם קרבן.
 28. רצ - שלא נקטיר אימורי בעלי מומין.
 29. רצא - שלא לסרס אחד מכל המינין.
 30. רצב - שלא להקריב קרבן בעל מום מיד הגוים.
 31. רצג - מצות הקרבן שיהיה משמונה ימים ולמעלה.
 32. רצד - שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד.
 33. רצה - שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם.
 34. רצו - מצות קידוש השם.
 35. רצז - מצות שביתה ביום ראשון של פסח.
 36. רצח - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח.
 37. רצט - מצות קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח.
 38. ש - מצות שביתה בשביעי של פסח.
 39. שא - שלא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח.
 40. שב - מצות קרבן העומר של שעורים ביום שני של פסח.
 41. שג - שלא לאכול מתבואה חדשה קודם כלות יום ט"ז בניסן.
 42. שד - שלא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא.
 43. שה - שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד הזמן הנזכר.
 44. שו - מצות ספירת העומר.
 45. שז - מצות קרבן מנחה חדשה מן החטים ביום עצרת.
 46. שח - מצות שביתה ממלאכה ביום עצרת.
 47. שט - שלא לעשות מלאכה ביום חג שבועות.
 48. שי - מצות שביתה ביום ראש השנה.
 49. שיא - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של תשרי.
 50. שיב - מצות קרבן מוסף ביום ראש השנה.
 51. שיג - מצות תענית ביום עשירי בתשרי.
 52. שיד - מצות קרבן מוסף ביום עשירי בתשרי שהוא נקרא יום הכיפורים.
 53. שטו - שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי.
 54. שטז - שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים.
 55. שיז - מצות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים.
 56. שיח - מצות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות.
 57. שיט - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות.
 58. שכ - מצות קרבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות.
 59. שכא - מצות שביתה ממלאכה ביום השמיני של סוכות.
 60. שכב - מצות קרבן מוסף ביום שמיני של סוכות שהוא נקרא שמיני עצרת.
 61. שכג - שלא לעשות מלאכה ביום שמיני בו.
 62. שכד - מצות נטילת לולב.
 63. שכה - מצות ישיבת סוכה.