ספרי על דברים/דברים/פיסקא כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא כה - פיסקא הבאה

אנה אנחנו עולים? אחינו המסו את לבבינו לאמר - אמרו לו: משה רבינו, אלו מבני אדם אחרים היינו שומעים דברים הללו לא היינו מאמינים, אלא מבני אדם שבנינו בניהם, ובנותינו בנותיהם:

עם גדול - מלמד שהיו גבוהים בקומה:

ורב. מלמד שהיו מרובים באוכלוסיהם:

ערים גדולות ובצורות בשמים. רבן שמעון בן גמליאל אומר: דברה תורה בלשון הבאי, שנא' דברים ט שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן. אבל מה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו בראשית כו והרבתי את זרעך ככוכבי השמים, בראשית יג ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה - אינו דבר הבאי:

וגם ענקים ראינו שם - מלמד שראו שם ענקים על גבי ענקים, כענין שנאמר תהלים עג לכן ענקתמו גאוה.

ואומר אליכם - אמר להם: לא מעצמי אני אומר לכם, אלא מפי הקב"ה אני אומר לכם: לא תערצון ולא תראון מהם.

מפני מה? - כי אני ה' אלהיכם ההולך לפניכם - אמר להם: מי עשה לכם נסים במצרים, וכל הנסים האלו? - עתיד לעשות לכם נסים כשאתם נכנסים לארץ:

ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם - אם אין אתם תאמינים להבא - האמינו לשעבר.


סליק סדרא.