משתמש:שילוני/פסוקים שאין לנו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


פסוקים שאין לנו


כאן אני מרכז ציטוטים מהתנ"ך שמובאים בספרות היהודית מתקופת התנ"ך ועד סוף ספרות חז"ל, דהיינו הספרים החיצוניים בתלמודים ובמדרשי חז"ל. פסוקים שמופיעים כציטוטים מהתנ"ך, אבל אינם מופיעים בתנ"ך כפי הנוסח שיש לנו היום.


אפשר להבחין בין ציטוטים שבהם ההבדל הוא רק אות אחת לבין ציטוטים עם הבדלים של מילה או יותר. לפעמים ההבדל היא רק של אות אחת, לפעמים זה אחד מאותיות השימוש, כמו י ו ה א. עם זאת, פעמים רבות שחז"ל דרשו מדרשים, לעיתים גם מדרש הלכה משמעותי, מאות או מהיעדר אות - ובנוסח שלנו מופיע אחרת.

הספר התנכ"י הציטוט סוג המקור סוג ההבדל מקור הציטוט
דברי הימים "ויחזק אסא את ערי הבצורות אשר ליהודה" תלמוד בבלי חילופי מילים מגילה ד א[1]
ויקרא "ונתן הכסף וקם לו" תלמוד בבלי צירוף שני פסוקים ערכין לג א[2]
יהושע "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק" תלמוד בבלי צירוף שני פסוקים מגילה ג א[3]
שופטים "ויך מאה וחמשים..." רש"י בגמרא מכות כב א[4]
טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא
טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא
טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא

ביבליוגרפיה[עריכה]

הערות[עריכה]

ההבדל מהנוסח שלנו, ונפק"מ

  1. ^ עיין ברש"י שם, ד"ה ויחזק אסא. כנראה מקביל לפסוק: "וַיִּבֶן עָרֵי מְצוּרָה בִּיהוּדָה" (דברי הימים ב יד ה)
  2. ^ עיין ברש"י שם, ד"ה "בכלל ונתן הכסף וקם לו". ומסורת הש"ס שם, שמפנה לתוספות במגילה ג א, ד"ה "וילן"
  3. ^ שילוב של יהושע ח ט - "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם" , עם יהושע ח יג - "וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק". השינוי מאפשר מדרש אגדה: "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר רבי יוחנן: מלמד שלן בעומקה של הלכה". עיין בתוספות פה (מגילה ג א, ד"ה "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק")
    יש כאן בעיה נוספת- האם הגמרא החזיק נוסח של יהשוע, בו סיפור המלאך וחרבו שלופה היה סמוך לעניין זה? שכך מציג הגמ': "אמר לו: "עתה באתי" (יהושע ה יד) מיד- "וילן יהושע בלילה ההוא"..." ראו מאמר של הרב מנשה וינר: 'וילן יהושע בלילה ההוא
  4. ^ ע"פ שופטים יד יט. רש"י [או ריב"ן?] שם מתיחס לגנרא בנזיר ד ב וכותב: "שמשון הותר ליטמא למתים ובעי לאפוקי מהאי קרא ויך מאה וחמשים וגו'". אבל בפסוק כתוב רק 30 איש. וגם בגמרא בנזיר, כתוב 30 איש...