משנה תרומות ה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) סאה תרומה טמאה, שנפלה -

לפחות ממאה חולין,
או למעשר ראשון,
או למעשר שני,
או להקדש,
בין טמאים, בין טהורים - ירקבו.
אם טהורה היתה, אותה סאה -
יימכרו לכהנים - בדמי תרומה,
חוץ מדמי - אותה סאה.
ואם למעשר ראשון, נפלה -
יקרא שם לתרומת מעשר.
אם למעשר שני, או להקדש, נפלה -
הרי אלו ייפדו.
אם טמאים היו, אותן החולין -
יעלו - ויאכלו ניקודים,
או קליות,
או יילושו במי פירות,
או יתחלקו לעיסות -
כדי שלא יהא במקום אחד - כביצה.


(ב) סאה תרומה טמאה,

שנפלה למאה חולין טהורים -
רבי אליעזר אומר:
תירום - ותישרף,
שאני אומר, סאה שנפלה - היא סאה שעלתה.
וחכמים אומרים:
תעלה - ותיאכל ניקודים,
או קליות,
או תילוש במי פירות,
או תתחלק לעיסות -
כדי שלא יהא במקום אחד - כביצה.


(ג) סאה תרומה טהורה,

שנפלה למאה חולין טמאים -
תעלה - ותיאכל ניקודים,
או קליות,
או תילוש במי פירות,
או תתחלק לעיסות -
כדי שלא יהא במקום אחד - כביצה.


(ד) סאה תרומה טמאה,

שנפלה למאה סאה תרומה טהורה -
בית שמאי - אוסרין.
ובית הלל - מתירין.
אמרו בית הלל, לבית שמאי:
הואיל והטהורה - אסורה לזרים,
וטמאה - אסורה לכהנים,
מה הטהורה - עולה,
אף הטמאה - תעלה.
אמרו להן, בית שמאי: לא,
אם העלו החולין הקלין, המותרין לזרים - את הטהורה,
תעלה תרומה החמורה, האסורה לזרים - את הטמאה?.
לאחר שהודו -
רבי אליעזר אומר:
תירום - ותישרף.
וחכמים אומרים:
אבדה, במיעוטה.


(ה) סאה תרומה שנפלה למאה,

הגביהה, ונפלה למקום אחר -
רבי אליעזר אומר:
מדמעת - כתרומה ודאי.
וחכמים אומרים:
אינה מדמעת - אלא לפי חשבון.


(ו) סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה - ונדמעו,

ונפל מן המדומע למקום אחר -
רבי אליעזר אומר:
מדמעת - כתרומה ודאי.
וחכמים אומרים:
אין המדומע, מדמע - אלא לפי חשבון.
ואין המחומץ, מחמיץ - אלא לפי חשבון.
ואין המים השאובין, פוסלין את המקוה - אלא לפי חשבון.


(ז) סאה תרומה שנפלה למאה,

הגביהה, ונפלה אחרת,
הגביהה, ונפלה אחרת -
הרי זו מותרת - עד שתרבה תרומה, על החולין.


(ח) סאה תרומה שנפלה למאה,

ולא הספיק להגביהה, עד שנפלה אחרת -
הרי זו אסורה.
רבי שמעון - מתיר.


(ט) סאה תרומה שנפלה למאה,

טחנן, ופחתו -
כשם שפחתו החולין - כך פחתה התרומה, ומותר.
סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה,
טחנן, והותירו -
כשם שהותירו החולין - כך הותירה התרומה, ואסור.
ואם ידוע,
שחיטים של חולין, יפות מחיטים של תרומה - מותר.
סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה,
ואחר כך, נפלו שם חולין -
אם שוגג - מותר.
ואם מזיד - אסור.


הדף הראשי של משנה תרומות ה

משנה תרומות, פרק ה':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב