משנה שקלים ז רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מעות שנמצאו בין שקלים לנדבה קרוב לשקלים ייפלו לשקלים לנדבה ייפלו לנדבה מחצה למחצה ייפלו לנדבה בין עצים ללבונה קרוב לעצים ייפלו לעצים ללבונה ייפלו ללבונה מחצה למחצה ייפלו ללבונה בין קנים לגוזלי עולה קרוב לקנים ייפלו לקנים לגוזלי עולה ייפלו לגוזלי עולה מחצה למחצה ייפלו לגוזלי עולה בין חולין למעשר שני קרוב לחולין ייפלו לחולין למעשר שני ייפלו למעשר שני מחצה למחצה ייפלו למעשר שני זה הכלל הולכים אחר הרוב מחצה למחצה להחמיר.

(ב) מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה לעולם מעשר ובהר הבית חולין ובירושלים בשאר כל ימות השנה חולין ובשעת הרגל הכל מעשר.

(ג) בשר שנמצא בעזרה איברים עולות וחתיכות חטאות ובירושלים זבחי שלמים זה וזה תעבור צורתו ויצא לבית השריפה נמצא בגבולים איברים נבילות וחתיכות מותרות ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף איברים מותרות.

(ד) בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר וכמידתה לכל רוח זכרים עולות ונקבות זבחי שלמים רבי יהודה אומר הראוי לפסחים פסחים קודם לרגל שלשים יום.

(ה) בראשונה היו ממשכנין את מוצאיה עד שהוא מביא עימה את נסכיה חזרו להיות מניחים אותה ובורחים התקינו בית דין שיהו נסכיה באין משל ציבור.

(ו) אמר רבי שמעון שבעה דברים התקינו בית דין וזה אחד מהן גוי ששלח עולתו ממדינת הים אם שלח עימה נסכיה קרבים משלו ואם לאו קרבים משל ציבור וכן גר שמת והניח זבחים אם יש לו נסכים קרבים משלו ואם לאו קרבים משל ציבור ותנאי בית דין הוא על כוהן גדול שמת ולא מינו כוהן אחר תחתיו שתהא מנחתו קרבה משל ציבור רבי יהודה אומר משל יורשים ושלמה הייתה קרבה.

(ז) על המלח ועל העצים שיהו הכהנים ניאותין בהן ועל הפרה שלא יהו מועלין באפרה ועל הקנים הפסולות שיהו באות משל ציבור רבי יוסי אומר המספק את הקנים הוא מספק את הפסולות.

הדף הראשי של משנה שקלים ז