משנה פרה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמים אומרין עגלה בת שתים ופרה בת שלש או בת ארבע רבי מאיר אומר אף בת חמש וכשרה זקנה אלא שאין ממתינין לה שמא תשחיר שלא תפסל אמר רבי יהושע לא שמעתי אלא שלשית אמרו לו מה הלשון שלשית אמר להם כך שמעתי סתם אמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין וכשאתה אומר שלשית בת שלש שנים כיוצא בו אמר כרם רבעי אמרו לו מה הלשון רבעי אמר להם כך שמעתי סתם אמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה רביעי לאחרים במנין וכשאתה אומר רבעי בן ארבע שנים כיוצא בו אמר האוכל בבית המנוגע פרס משלש לקב אמרו לו אמור משמונה עשר לסאה אמר להם כך שמעתי סתם אמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה משלש לקב אין בו חלה כשאתה אומר משמונה עשר לסאה מיעטתו חלתו.

(ב) רבי יוסי הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר ופר שני בן בקר תיקח לחטאת (במדבר ח ח) וחכמים אומרין אף בני שלש רבי מאיר אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרים אלא שאין מביאין זקנים מפני הכבוד.

(ג) כבשים בני שנה ואילים בני שתים כלם מיום ליום בן שלשה עשר חודש אינו כשר לא לאיל ולא לכבש רבי טרפון קוראהו פלגס בן עזאי קוראהו נוקד רבי ישמעאל קוראהו פרבר יגמא הקריבו והביא עליו נסכי איל לא יעלה לו מזבחו בן שלשה עשר חודש ויום אחד הרי זה איל.

(ד) חטאת הציבור ועולותיהן חטאת היחיד אשם נזיר ואשם מצורע כשרין מיום שלשים והלאה ואף ביום שלשים ואם הקריבן ביום השמיני כשרין נדרים ונדבות הבכור והמעשר והפסח כשרין מיום שמיני והלאה ואף ביום שמיני.

הדף הראשי של משנה פרה א