משנה פסחים י רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.

(ב) מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרין מברך על היום ואחר כך מברך על היין בית הלל אומרין מברך על היין ואחר כך מברך על היום.

(ג) הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת ולפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת אף על פי שאין חרוסת מצוה רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצוה ובמקדש מביאין לפניו גופו של פסח.

(ד) מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבלין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כלו מצה שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל והלילה הזה כלו צלי לפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי (דברים כו ה) עד שהוא גומר את כל הפרשה.

(ה) רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורים פסח על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים מרורים על שם שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים מצה על שם שנגאלו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל לנצח למי שעשה לנו את כל הניסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות ונאמר לפניו הללו יה.

(ו) עד איכן הוא אומר בית שמאי אומרין עד אם הבנים שמחה (תהלים קיג ט) בית הלל אומרין עד חלמיש למעיינו מים (תהלים קיד ח) וחותם בגאולה רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכל בו מצה ומרור ואינו חותם רבי עקיבה מוסיף כן ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים הבאים לקראתנו בשלום שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך לאכל מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לשמך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל ישראל.

(ז) מזגו לו כוס שלישי בירך על מזונו רביעי גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר בין הכוסות האלו אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה.

(ח) אין מפטירין לאחר הפסח אפיקומון ישנו מקצתן יאכלו וכלן לא יאכלו רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו.

(ט) הפסח אחר חצות מטמא את הידים הפגול והנותר מטמאין את הידים בירך ברכת הפסח פטר את של זבח ושל זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר לא זו פוטרת את זו ולא זו פוטרת את זו.

הדף הראשי של משנה פסחים י