משנה פאה ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיופקר אף לעשירים כשמיטה כל עומרי השדה של קב קב ואחד של ארבעת קבין ושכחו בית שמאי אומרים אינו שכחה ובית הלל אומרים שכחה.

(ב) העומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש ולבקר ולכלים ושכחו בית שמאי אומרים אינו שכחה ובית הלל אומרים שכחה.

(ג) ראשי השורות העומר שכנגדו מוכיח העומר שהחזיק בו להוליכו לעיר ושכחו מודים שאינו שכחה.

(ד) ואלו הן ראשי השורות שנים שהתחילו מאמצע השורה זה פניו לצפון וזה פניו לדרום ושכחו לפניהם ולאחריהם שלפניהן שכחה ושלאחריהן אינו שכחה היחיד שהתחיל מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו שלפניו אינו שכחה ושלאחריו שכחה שהוא בבל תשוב זה הכלל כל שהוא בל תשוב שכחה וכל שאינו בל תשוב אינו שכחה.

(ה) שני עומרים שכחה ושלשה אינן שכחה שני ציבורי זיתים והחרובין שכחה ושלשה אינן שכחה שני חוצני פשתן שכחה ושלשה אינן שכחה שני גרגרים פרט ושלשה אינן פרט שני שיבולים לקט ושלשה אינן לקט אלו כדברי בית הלל ובכלן בית שמאי אומרים שלשה לעניים וארבעה לבעל הבית.

(ו) העומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה שני עומרים ובהן סאתים רבן גמליאל אומר לבעל הבית וחכמים אומרים לעניים אמר רבן גמליאל וכי מרוב העומרים יפה כוח של בעל הבית או הורע כוח אמרו לו יפה כוח אמר להם מה אם בזמן שהוא עומר אחד ובו סאתים ושכחו אינו שכחה שני עומרים ובהן סאתים אינו דין שלא יהו שכחה אמרו לו לא אם אמרת בעומר אחד שהוא כגדיש תאמר בשני עומרים שהן ככריכות.

(ז) קמה שיש בה סאתים ושכחה אינה שכחה אין בה סאתים אבל ראויה היא לעשות סאתים אפילו היא של טופח רואין אותה כאילו היא ענוה של שעורים.

(ח) קמה מצלת את העומר ואת הקמה והעומר אינו מציל לא את העומר ולא את הקמה איזו היא קמה שהיא מצלת את העומר כל שאינו שכחה אפילו קלח אחד.

(ט) סאה תבואה עקורה וסאה שאינה עקורה וכן באילן והשום והבצלים אינן מצטרפין רבי יוסי אומר אם באת רשות לעני באמצע אינן מצטרפין ואם לאו הרי אלו מצטרפין.

(י) תבואה שנתנה לשחת או לאלומה וכן באגידי השום ואגודות השום והבצלים אין להם שכחה כל הטמונים בארץ כגון הלוף והשום והבצלים רבי יהודה אומר אין להם שכחה וחכמים אומרים יש להם שכחה.

(יא) הקוצר בלילה והמעמר והסומה יש לו שכחה אם היה מתכוון ליטול את הגס הגס אין לו שכחה ואם אמר הריני קוצר על מנת מה שאני שוכח אני אטול יש לו שכחה.

הדף הראשי של משנה פאה ו