משנה עוקצין ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) זיתים שכבשן בטרפיהן - טהורין,

לפי שלא כבשן אלא למראה.
כשות של קשות, והנץ שלה - טהור.
רבי יהודה אומר: כל זמן שהיא לפני התגר - טמאה.


(ב) כל הגלעינין - מיטמאות ומטמאות, ולא מצטרפות.

גלעינה של רוטב -
אף על פי יוצאה - מצטרפת,
ושל יבשה - אינה מצטרפת.
לפיכך, חותל של יבשה - מצטרף,
ושל רוטב - אינו מצטרף.
גלעינה שמקצתה יוצא - שכנגד האוכל מצטרף.
עצם שיש עליו בשר - שכנגד האוכל מצטרף.
היה עליו מצד אחד -
רבי ישמעאל אומר: רואין אותו כאילו מקיפו כטבעת.
וחכמים אומרין: שכנגד האוכל - מצטרף,
כגון הסיאה, והאיזוב, והקורנית.


(ג) הרימון, והאבטיח -

שנימוק מקצתו - אינו מצטרף.
שלם מכאן ומכאן, ונימוק מן האמצע - אינו מצטרף.
הפטמה של רימון - מצטרפת,
והנץ שלו - אינו מצטרף.
רבי אלעזר אומר: אף המסרק - טהור.


(ד) כל הקליפים - מיטמאות, ומטמאות, ומצטרפות.

רבי יהודה אומר: שלשה קליפין בבצל -
הפנימית -
בין שלמה ובין קדודה - מצטרפת,
והאמצעית -
שלמה - מצטרפת,
וקדודה - אינה מצטרפת,
החיצונה -
בין כך ובין כך - טהורה.


(ה) המחתך לבשל -

אף על פי שלא מירק - אינו חיבור.
לכבוש, ולשלוק, ולהניח על השולחן - חיבור.
התחיל לפרק -
אוכל שהתחיל בו - אינו חיבור.


[ו] *הערה 1: האגוזים שאמנן, והבצלים שחמרן - הרי אלו חיבור.

התחיל לפרק באגוזים, ולפקל בבצלים - אינו חיבור.
האגוזים, והשקדים - חיבור, עד שירסס.


(ו) [ז] ביצה מגולגלת - משיגום,

ושלוקה - עד שירסס.
עצם שיש בו מוח - חיבור, עד שירסס.
הרימון שפרדו - חיבור, עד שיקיש עליו בקנה.
כיוצא בו -
שלל הכובסים, והבגד שהוא תפור בכלאים - חיבור, עד שיתחיל להתיר.


(ז) [ח] עלי ירקות -

ירוקים - מצטרפין,
ולבנים - אין מצטרפין.
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר:
הלבנים מצטרפין באכרוב - מפני שהן אוכל,
ובחזרים - מפני שהן משמרין את האוכל.


(ח) [ט] עלי בצלים, ובני בצלים -

אם יש בהן ריר - משתערין בכמות שהן,
אם יש בהן חלל - ממעך את חללה.
פת סופגניות - משתערת בכמות שהיא,
ואם יש בה חלל - ממעך את חללה.
בשר העגל שנתפח,
ובשר זקנה שנתמעט - משתערין בכמות שהן.


(ט) [י] קישות שנטעה בעציץ,

והגדילה ויצאה חוץ לעציץ - טהורה.
אמר רבי שמעון: מה טיבה ליטהר?
אלא הטמא - בטומאתו,
והטהור - יאכל.


(י) [יא] כלי גללים, וכלי אדמה,

שהשורשים יכולים לצאת בהן - אינן מכשירין את הזרעים.
עציץ -
שהוא נקוב - אינו מכשיר את הזרעים,
ושאינו נקוב - מכשיר את הזרעים.
כמה הוא שעורו של נקב? - כדי שיצא בו שורש קטן.
מילאהו עפר עד שפתו - הרי הוא כטבלה שאין לה לזביז.


הערות[עריכה]

  • הערה 1: [] סימון חלוקת משניות בנוסח המשנה להרמב"ם


הדף הראשי של משנה עוקצין ב