משנה נזיר ה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) בית שמאי אומרין: הקדש טעיות - הקדש.

בית הלל אומרין: אינו הקדש.
כיצד?
אמר: שור שחור, שיצא מביתי ראשון - הרי הוא הקדש,
ויצא לבן.
בית שמאי אומרין: הקדש.
בית הלל אומרין: אינו הקדש.


(ב) דינר זהב, שיעלה בידי ראשון - הרי הוא הקדש,

ועלה של כסף.
בית שמאי אומרין: הקדש.
בית הלל אומרין: אינו הקדש.
חבית של יין, שתעלה בידי ראשונה - הרי היא הקדש,
ועלת של שמן.
בית שמאי אומרין: הקדש.
בית הלל אומרין: אינו הקדש.


(ג) מי שנדר בנזיר,

ונשאל לחכמים - ואסרו,
מונה - משעה שנזר.
נשאל לחכמים - והתירו,
והיתה לו בהמה מופרשת - תצא, ותרעה בעדר.
אמרו להם בית הלל לבית שמאי:
אין אתם מודים בזו, שהוא הקדש טעות - שתצא, ותרעה בעדר?
אמרו להם בית שמאי:
אין אתם מודים, למי שטעה וקרא,
לתשיעי - עשירי, ולעשירי - תשיעי, ולאחד עשר - עשירי,
שהוא מקודש?
אמרו להם בית הלל: לא השבט - קידשו,
מה אילו טעה -
והניח את השבט על השמיני, או על שנים עשר - שמא עשה כלום,
אלא כתוב - שקידש את העשירי,
הוא קידש - את התשיעי, ואת אחד עשר.


(ד) מי שנדר בנזיר,

והלך להביא את בהמתו - ומצאה שנגנבה,
אם עד שלא נגנבה הבהמה, נזר - הרי זה נזיר.
אם משנגנבה בהמה, נזר - אינו נזיר.
זו טעות - טעה נחום איש מדי,
כשעלו נזירים מן הגולה - ומצאו בית המקדש חרב.
אמר להם נחום איש מדי:
אלו הייתם יודעים, שבית המקדש עתיד ליחרב - נוזרים הייתם?
אמרו לו: לאו - והתירם נחום איש מדי.
וכשבא דבר לפני חכמים, אמרו:
כל שנזר -
עד שלא חרב בית המקדש - נזיר.
משחרב בית המקדש - אינו נזיר.


<קטע(ה) התחלה=הלכה ה/>היו מהלכין בדרך - ואחד בא כנגדן,

ואמר אחד מהן:
הריני נזיר - שזה איש פלוני.
ואחד אומר:
הריני נזיר - שאינו הוא,
הריני נזיר - שאחד מכם נזיר,
שאין אחד מכם - נזיר,
ששניכם - נזירים,
שכולכם - נזירים.
בית שמאי אומרין: כולם נזירין.
בית הלל אומרין:
אין נזיר - אלא מי שלא נתקיימו דבריו.
רבי טרפון אומר: אין אחד מהן - נזיר.


(ו) הרתיע לאחריו - אינו נזיר.

רבי שמעון אומר: יאמר -
אם היה כדברי - הריני נזיר חובה.
ואם לאו - הריני נזיר נדבה.


(ז) ראה את הכוי, ואמר -

הריני נזיר - שזה חיה,
הריני נזיר - שאין זה חיה,
הריני נזיר - שזה בהמה,
הריני נזיר - שאין זה בהמה,
הריני נזיר - שזה חיה ובהמה,
הריני נזיר - שאין זה לא חיה, ולא בהמה,
הריני נזיר - שאחד מכם נזיר,
הריני נזיר - שאין אחד מכם נזיר,
ששניכם נזירים,
שכולכם נזירים,
הרי כולם - נזירים.


הדף הראשי של משנה נזיר ה