משנה מקואות א ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מקואות · פרק א · משנה ח | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

למעלה מהן, מים מוכין, שהן מטהרין בזוחלין.

למעלה מהן, מים חיים, שבהן טבילה לזבים, והזייה למצורעים, וכשרים לקדש מהן מי חטאת.

משנה מנוקדת

[עריכה]

לְמַעְלָה מֵהֶן, מַיִם מֻכִּין, שֶׁהֵן מְטַהֲרִין בְּזוֹחֲלִין. לְמַעְלָה מֵהֶן, מַיִם חַיִּים, שֶׁבָּהֶן טְבִילָה לַזָּבִים, וְהַזָּיָה לַמְצֹרָעִים, וּכְשֵׁרִים לְקַדֵּשׁ מֵהֶן מֵי חַטָּאת.

נוסח הרמב"ם

למעלה מהן מים מוכין שהן מטהרין בזוחלין למעלה מהן מים חיים שבהן טבילה לזבים והזיה למצורעין וכשרין לקדש מהן מי חטאת.

פירוש הרמב"ם

מעלה חמישית הוא שיהיו מים נובעים אך שהם מוכים רצה לומר מלוחים או מרים או חמים או זולת זה מן הטעמים הרעים הנמצאים בקצת המימות כמו שיתבאר בשמיני מפרה ואלה המים נוספים על הקודמין שהוא מטהר בזוחלין מצד שהוא מעין ולא יערבם דבר ומלת זוחלין עברית (דברים לב) עם חמת זוחלי עפר רצה לומר הנחשים הנגרים בארץ: ומעלה ששית הוא שיהיה מים נובעים ערבים והם אותם אשר יקראו מים חיים ולא יאות טבילה לזב לבד אלא בהם רצה לומר איש זב אם השלים ימי טהרתו וכן טהרת מצורע רצה לומר המים אשר ישחטו עליו צפרים וקדוש מי חטאת לא היה דבר מזה אלא מאלה המים כי לאלה השלשה דברים אמר האל בהם מים חיים:

פירוש רבינו שמשון

מים מוכין. במס' פרה פ"ח (מ"ט) תנן אלו הן המוכין המלוחין והפושרין:

זבין ומצורעין ומי חטאת כולהו כתיב בהו מים חיים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מים מוכין - מים נובעים שהן מלוחים או חמים:

שהן מטהרים בזוחליז - ואילו מעין שמימיו מועטים דלעיל אינו מטהר בזוחלין אלא באשבורן:

מים חיים - נובעים שאינן מוכין:

שהן טבילה לזבים - דכתיב (ויקרא טו) ורחץ את בשרו במים חיים:

והזייה למצורעים - דכתיב בהו (שם יד) אל כלי חרש על מים חיים:

וכשרים לקדש בהן מי חטאת - דכתיב בהו (במדבר יט) מים חיים אל כלי:

פירוש תוספות יום טוב

מוכין. פירשתיו במ"ט פ"ח דפרה. [ושם נשנה במשנה המלוחים והפושרים והר"ב שכתב חמין במקום פושרין. כ"כ הרמב"ם בפי' אבל בה' פרה פ"ו העתיק הפושרים ובפ"ט מהלכות מקואות [הל' ה'] העתיק מרים במקום חמים ובפירושו דהכא כתב מוכים ר"ל מלוחים או מרים או חמים או זולת זה מן הטעמים הרעים הנמצאים בקצת המימות כמו [שנתבאר] בשמיני מפרה עכ"ל ושם בפרה לא כתב רק מלוחין או חמין] [ויהיו מוכין בדגש הכ"ף]:

בזוחלין. מלת זוחלין עבריית א) מחמת זוחלי עפר (דברים לב כד) ר"ל הנחשים [הנגרים] בארץ. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שהן טבילה לזבים:    זבין דוקא אבל זבות אינם טעונות מים:

שהן טבילה:    נ"א שבהם טבילה לזבים וכו':


פירושים נוספים