משנה מעילה ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו השליח מעל כיצד אמר לו תן לי בשר לאורחין ונתן להן כבד כבד ונתן להם בשר השליח מעל אמר לו תן להם חתיכה חתיכה והוא אמר טולו שתים שתים והן נטלו שלש שלש כלם מעלו אמר לו הבא לי מן החלון או מגלוסקמא והביא לו אף על פי שאמר בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה והביא מזה בעל הבית מעל אבל אם אמר לו הבא לי מן החלון והביא לו מגלוסקמא מגלוסקמא והביא לו מן החלון השליח מעל.

(ב) שלח ביד חירש שוטה וקטן אם עשו שליחותן בעל הבית מעל לא עשו שליחותן השליח מעל שלח ביד איש פיקח נזכר עד שלא הגיע אצל החנווני החנווני מעל לכשיוציא כיצד יעשה נוטל פרוטה או כלי ואומר פרוטה של הקדש בכל מקום שהיא מחוללת על זה שהקודש נפדה בכסף ובשוה כסף.

(ג) נתן לו פרוטה ואמר לו הבא לי בחציה נרות ובחציה פתילות הלך והביא לו בכלה פתילות או בכלה נרות או שאמר לו הבא לי בכלה נרות או בכלה פתילות הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות שניהם לא מעלו אבל אם אמר לו הבא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני והלך והביא לו נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות השליח מעל.

(ד) נתן לו שתי פרוטות ואמר לו הבא לי אתרוג והלך והביא לו בפרוטה אתרוג ובפרוטה רימון שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו אתרוג גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע נתן לו דינר זהב אמר לו הבא לי חלוק הלך והביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו חלוק גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע.

(ה) המפקיד מעות אצל השולחני אם צרורין לא ישתמש בהן לפיכך אם הוציא מעל אם מותרין ישתמש בהן לפיכך אם הוציא לא מעל אצל בעל הבית בין כך ובין כך לא ישתמש בהן לפיכך אם הוציא מעל החנווני כבעל הבית דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר כשולחני.

(ו) פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש כיון שהוציא את הראשונה מעל דברי רבי עקיבה וחכמים אומרין עד שיוציא את כל הכיס מודה רבי עקיבה באומר פרוטה מכיס זה הקדש שהוא מוציא והולך עד שיוציא את כל הכיס.

הדף הראשי של משנה מעילה ו