משנה כתובות יא רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אלמנה -

ניזונת - מנכסי יתומים,
ומעשה ידיה - שלהן,
ואינן חייבין - בקבורתה.
ואם מתה -
יורשיה היורשין כתובתה - חייבין בקבורתה.


(ב) אלמנה -

בין מן האירוסין - בין מן הנישואין
מוכרת - שלא בבית דין.
רבי שמעון אומר:
מן הנישואין - מוכרת שלא בבית דין,
מן האירוסין - לא תמכור אלא בבית דין,
מפני שאין לה מזונות,
וכל שאין לה מזונות - לא תמכור אלא בבית דין.


(ג) מכרה כתובתה - או מקצתה,

מישכנתה - או מקצתה,
נתנתה לאחר - או מקצתה,
לא תמכור את השאר - אלא בבית דין.
וחכמים אומרין:
מוכרת - אפילו ארבעה וחמישה פעמים,
ומוכרת למזונות - שלא בבית דין,
וכותבת - למזונות מכרתי.
וגרושה -
לא תמכור - אלא בבית דין.


(ה) שום הדיינין -

שפחת שתות - או שהותיר שתות,
מכרן - בטל.
אמר רבן שמעון בן גמליאל:
אם כן - מה כוח בית דין יפה?
אבל - אם עשו איגרת ביקורת,
אפילו מכרו -
שוה מנה - במאתיים,
או ששוה מאתיים - במנה,
מכרן - קיים.


(ד) אלמנה -

שהיתה כתובתה - מאתיים,
ומכרה שוה מנה - במאתיים,
או שוה מאתיים - במנה,
נתקבלה כתובתה.
היתה כתובתה - מנה,
ומכרה שוה מנה ודינר - במנה,
מכרה בטל.
אפילו היא אומרת, אני אחזיר את הדינר ליורשים - מכרה בטל.
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
לעולם - מכרה קיים,
עד שיהא שם כדי שתשייר -
בשדה - בית תשעת קבין,
ובגינה - בית חצי קב,
וכדברי רבי עקיבה - בית רובע.
היתה כתובתה - ארבע מאות זוז,
ומכרה לזה - במנה,
ולזה - במנה,
ולאחרון, יפה מנה ודינר - במנה,
של אחרון - בטל,
ושל כולן - מכרן קיים.


(ו) הממאנת, והשניה, והאיילונית -

אין להן כתובה,
ולא פירות, ולא מזונות, ולא בליות.
אם מתחילה - נישאת לשם איילונית,
יש לה כתובה.
אלמנה - לכוהן גדול,
גרושה, וחלוצה - לכוהן הדיוט,
ממזרת, ונתינה - לישראל,
בת ישראל - לממזר, ולנתין,
יש להן כתובה.


הדף הראשי של משנה כתובות יא