משנה כלים כב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) השולחן והדולפקי שנפחתו או שחיפן בשיש ושייר בהן מקום הנחת הכוסות טמאין רבי יהודה אומר מקום הנחת חתיכות.

(ב) השולחן שניטלה אחת מרגליו טהור ניטלה השניה טהור ניטלה השלישית טמא כשיחשב עליו רבי יוסי אומר אינו צריך מחשבה וכן הדולפקי.

(ג) ספסל שניטל אחד מראשיו טהור ניטל השני טהור אם יש בו גובה טפח טמא שרפרף שניטל אחד מראשיו טמא וכן הכיסא שלפני קתדרה.

(ד) כיסא של כלה שניטלו חיפוייו בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין שמאי אומר אף מלבן של כיסא טמא כיסא שקבעו בעריבה בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין שמאי אומר אף העשוי בה.

(ה) כיסא שלא היו חיפוייו יוצאין וניטלו טמא שכן דרכו להיות מטהו על צידו ויושב עליו.

(ו) כיסא שניטל חיפוייו האמצעי והחיצונים קיימין טמא ניטלו החיצונים והאמצעי קיים טמא רבי שמעון אומר אם היה רחב טפח.

(ז) כיסא שניטלו שנים מחיפוייו זה בצד זה רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי יהודה אף כיסא של כלה שניטלו חיפוייו ונשתייר בו בית קבלה טהור מפני שבטל העיקר בטלה הטפילה.

(ח) שידה שניטל העליון שלה טמאה מפני התחתון ניטל התחתון טמאה מפני העליון ניטל העליון והתחתון רבי יהודה מטמא מפני הדפין וחכמים מטהרין ישיבת הסתת טמאה מדרס.

(ט) כופת שסירקו וכירכמו ועשאו פנים רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין עד שיחוק בו הסל והכלכלה שמילאן תבן או מוכין והתקינן לישיבה טהורין סירגן בגמי או במשיחה טמאין.

(י) האסלה טמאה מדרס וטמא מת פירשה העור טמא מדרס והברזל טמא טמא מת טרסקל שחיפוייו של עור טמא מדרס וטמא מת פירש העור טמא מדרס והטרסקל טהור מכלום ספסלים שבמרחץ ושתי רגליו של עץ טמא אחת של עץ ואחת של אבן טהור הנסרין שבמרחץ ששיגמן רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין שאינן עשויין אלא שיהו המים מהלכין תחתיהן קנקילין שיש בה בית קבלת כסות טמאה והעשויה ככוורת טהורה.

הדף הראשי של משנה כלים כב