משנה כלים ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מחט או טבעת שנמצאו בנחושתו של תנור נראין אבל לא יוצאין אם אופה את הבצק והוא נוגע בהן טמא באיזה בצק אמרו בבצק הבינוני נמצאו בטפילת התנור מוקף צמיד פתיל בטמא טמאין ובטהור טהורין נמצאו במגופת החבית מצידיה טמאין מכנגד פיה טהורין נראין לתוכה אבל לא לאווירה טהורין שוקעין בתוכה ותחתיהן כקליפת השום טהורין.

(ב) חבית שהיא מלאה משקין טהורין ומניקית בתוכה מוקפת צמיד פתיל ונתונה באוהל המת בית שמאי אומרין החבית והמשקין טהורין ומניקית טמאה בית הלל אומרין אף מניקית טהורה חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

(ג) השרץ שנמצא למטה מנחושתו של תנור טהור שאני אומר חי נפל ועכשיו מת מחט או טבעת שנמצאו למטה מנחושתו של תנור טהור שאני אומר שם היו עד שלא בא התנור נמצאו באפר המקלה טמא שאין לו במה יתלה.

(ד) ספוג שבלע משקין טמאין ונגוב מבחוץ ונפל לאוויר התנור טמא שסוף משקה לצאת וכן חתיכה של לפת ושל גמי רבי שמעון מטהר בשני אלו.

(ה) חרסין שנשתמש בהן משקין טמאין ונפלו לאוויר התנור והוסק התנור טמא שסוף משקה לצאת וכן בגפת חדשה אבל בישנה טהור ואם ידוע שיוצא ממנה משקין אפילו לאחר שלש שנים נטמא.

(ו) הגפת והזוגין שנעשו בטהרה והלכו עליהם טמאין ואחר כך יצאו מהן משקין טהורין שמתחילתן נעשו בטהרה כוש שבלע את הצנירה ומלמד שבלע את הדורבן לבינה שבלעה את הטבעת והיו טהורין נכנסו לאוהל המת נטמאו הסיטן הזב נטמאו נפלו לאוויר התנור טימאוהו נגע בהן כיכר של תרומה טהור.

(ז) סרידה שהיא נתונה על פי התנור מוקף צמיד פתיל נסדק מן התנור לסרידה שעורו מלוא פי מרדע שלא נכנס רבי יהודה אומר נכנס נסדקה סרידה שעורו מלוא פי מרדע נכנס רבי יהודה אומר שלא נכנס היה עגול אין רואין אותו ארוך אלא שעורו מלוא פי מרדע נכנס.

(ח) תנור שניקב מעינו שעורו מלוא כוש נכנס ויוצא דולק רבי יהודה אומר שלא דולק ניקב מצידו שעורו מלוא כוש נכנס ויוצא שלא דולק רבי יהודה אומר דולק רבי שמעון אומר מן האמצע נכנס מן הצד אינו נכנס וכן היה אומר במגופת החבית שניקבה שעורה מלוא מיצה שניה של שיפון מן האמצע נכנס מן הצד אינו נכנס וכן היה אומר בחצבים גדולים שניקבו שעורן מלוא מיצה שניה של קנה מן האמצע נכנס מן הצד אינו נכנס במה דברים אמורים בזמן שנעשו ליין אבל אם נעשו לשאר משקין אפילו כל שהן טמאין במה דברים אמורים בזמן שלא נעשו בידי אדם אבל אם נעשו בידי אדם אפילו כל שהן טמאין ניקבו העשוי לאוכלין שעורו בזיתים העשוי למשקין שעורו במשקין העשוי לכך ולכך מטילין אותו לחומרו בצמיד פתיל ובכונס משקה.

הדף הראשי של משנה כלים ט